Bijdrage Herziening Grond­ex­ploi­tatie Trek­vlietzone


1 juni 2022
Voorzitter,
In het overzicht zien we twee projecten op gemeentegrond zonder sociale woningen. Waarom?

Verder vragen we ons af hoe het zit met het realiseren van het groen. Hier vragen we al vaak aandacht voor maar er lijkt geen voortgang echt te zijn. Graag een reactie. Kan verder worden aangegeven hoe het staat met de realisatie van het Waterfrontpark?

Kan verder worden aangegeven waarom de Kasteeltuin nou precies uit de grondexploitatie is gehaald? Alleen omdat de voorbereiding vergevorderd is? Waarom is dat een probleem? Heeft dit verder nog consequenties? Valt kasteeltuin nu ook buiten het Plan voor de buitenruimte dat naar aanleiding van onze motie eind 2022 verwacht wordt? Hoe is voor de Kasteeltuin omgegaan met het advies van AVN?