Bijdrage Houd grip op subsi­die­re­ge­lingen


21 maart 2024

Voorzitter,

Ik start positief, met wel een dank aan de wethouder dat er na het aangeven van de signalen over het aanpassen van de subsidieregeling jeugdparticipatie actie is ondernomen. Maar de PvdD wil nogmaals benadrukken dat de gang van zaken rondom de wijziging van de subsidieregeling niet vlekkeloos is gegaan en dat dit gevolgen heeft gehad voor betrokken initiatieven. Dat een aanbieder van duizenden kunstlessen in de Schilderswijk, waar we als stad erg trots op zijn, opeens buiten de boot valt, en niemand dat is opgevallen, dat kan gewoon niet. We zetten vraagtekens bij het feit dat we als raad niet zijn geïnformeerd over deze wijziging, met de gevolgen van dien. Nu zijn we door de aanbieder benaderd, maar we weten niet of er andere partijen zijn die hebben moeten stoppen met hun werkzaamheden. Heeft de wethouder hier zicht op? Ook vinden we het betreurenswaardig dat er niet is geanticipeerd op de gevolgen. Een instelling zoals Art-s-Cool heeft last minute pas te horen gekregen dat zij toch hun activiteiten kunnen doorzetten voor 2024, maar dat is niet structureel. Moeten we dit volgend jaar weer gaan herhalen? Graag een reactie van de wethouder hierop.


Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage LER rapportage en advies

Lees verder

Bijdrage Perspectief in plaats van pestmaatregelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer