Bijdrage Inzake Voort­gangs­rap­portage actienota ‘Van­zelf­sprekend Toegan­kelijk 2020-2022


Cie samen­leving

1 september 2022

Dank u voorzitter,

Iedereen doet ertoe. Iedere inwoner van Den Haag heeft het recht talenten te kunnen ontwikkelen en de mogelijkheid te krijgen om deze in te zetten in onze stad. In het VN verdrag handicap uit 2016 is vastgelegd dat ook gemeenten een belangrijke moeten rol spelen in het naleven van deze fundamentele mensenrechten. De Partij voor de Dieren is dan ook blij dat er al wel veel gebeurd en dat er ook al veel goed gaat, er zijn al veel goede vragen gesteld door voorgaande partijen maar mijn partij heeft toch nog een aantal vragen aan de wethouder.

“Niets over ons, zonder ons” helaas bleek afgelopen week tijdens de commissie ruimte dat er nog steeds dingen misgaan wat betreft de toegankelijkheid bij bouwprojecten en de herinrichting van de openbare ruimte.Kijkduin is hier een voorbeeld van want vanuit de stad krijgen wij terug dat daar bijvoorbeeld strandopgangen te steil zijn. Kan de wethouder toelichten waarom toegankelijkheidscriteria nog niet in de fase van planvorming bij bouw of herinrichting van de openbare ruimte worden meegenomen? Dat houdt in dat aan de tekentafel toegankelijkheid al wordt geïmplementeerd in bouw of herinrichtingsplannen. I.p.v. andersom.

Dan woningen. Inwoners van Den Haag met een functiebeperking moeten vaak een aanvraag doen om hun woning aan te passen. In het doorbraak plan huisvesting zorgdoelgroepen wordt genoemd dat 330 woningen in 2021 bestemd zijn voor zorgdoelgroepen. kan de wethouder verduidelijken hoeveel van deze 330 woningen al aangepaste woningen zijn? Kan de wethouder toelichten waarom er geen afspraken worden gemaakt met projectontwikkelaars in de stad om bij bouwprojecten te voorzien in een percentage aan aangepaste woningen?

Dan sluit ik mij aan bij voorgaande vragen namelijk of de wethouder kan aangeven waarom er geen meetbare doelen staan in de voortgangsrapportage?


Tot zover voorzitter.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Nota dierenwelzijn

Lees verder

Bijdrage Tweede voortgangsrapportage arbeidsmigranten 2021

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer