Bijdrage Tweede voort­gangs­rap­portage arbeids­mi­granten 2021


Cie samen­leving

1 september 2022

Voorzitter,

Onlangs zijn de meeste partijen in gesprek gegaan met De achterban jongeren. Tijdens het gesprek vroeg een van de jongeren waarom zij wel hulp kreeg maar haar 18 jarige dakloze vriend, een Poolse jongen, niet. Voorzitter, wat zeg je dan? Alles komt goed?

Voorzitter, ik heb beloofd dat onze fractie zich inzet voor deze mensen. Het gaat al fout in de beeldvorming en dat merken we ook tijdens dit debat. De grootste groep arbeidsmigranten in Den Haag beschikt over een woonplek en betaalde baan. Een zeer kleine groep raakt door omstandigheden in de problemen.

Maar voor deze mensen wordt vaak de term niet-rechthebbende gebruikt. Alle mensen hebben rechten. Er is niet voor niets de Universele verklaring van de Rechten van de Mens. Taalgebruik is bepalend in hoe we met elkaar omgaan. Want waarom zien we mensen uit België of Duitsland die hier werken niet als arbeidsmigrant?

Ook is het zeker niet zo dat daklozen eu-arbeidsmigranten geen recht hebben op opvang. Veel van hen hebben een arbeidsverleden in Nederland en allang recht op bijstand en zorg onder de WMO opgebouwd. Tenslotte is het niet aan de gemeente of iemand wordt opgevangen, maar aan de IND. Daarom roept de PvdD de wethouder op voor een meer menswaardige, daadkrachtige en rechtvaardige aanpak. Landelijk wordt werk gemaakt van een actieplan. Andere steden zoals Rotterdam en Amsterdam zijn zelf al met een integraal actieplan gekomen. Den Haag wacht af. Wat weerhoudt de wethouder om een concreet en integraal actieplan op te stellen en te implementeren?

Voor huisvesting wordt veel verwezen naar buurgemeenten. Het Westland heeft nu ruim 1600 bedden gerealiseerd. Het realiseren van huisvesting of bedden voor arbeidsmigranten is sinds 2019 geen prestatieafspraak meer. Kan de wethouder aangeven hoeveel concrete plekken in onze gemeente nu worden gerealiseerd? Welke afspraken maken we met woningcorporaties en uitzendbureaus? Preventie is belangrijk maar wordt tot dusver overgeslagen. Een handhavingsactie van de Haagse pandbrigade lost niets op. Het zorgt alleen maar voor meer problemen bij de mensen die al kwetsbaar zijn.

Afgelopen juni zagen we die kwetsbaarheid opnieuw. Op een mensonwaardige manier werd een tentenkamp op de Koekamp ontruimd. Mensen beboet en ontdaan van hun laatste bezittingen. Wanneer deze mensen voorzieningen aanvragen of hulp zoeken krijgen vele terug dat zij geen rechten hebben of dat ze worden getoetst en waarschijnlijk op moeten draaien voor gemaakte kosten. Daarom de vraag aan de wethouder wat voor financieel en sociaal vangnet wij deze mensen in nood gaan bieden vanuit de gemeente?

Wat voor acties onderneemt de wethouder om de kennis te vergroten in de gemeentelijke organisatie met betrekking tot welke waar mensen recht op hebben?

Waarom is er in onze stad nog geen onafhankelijke cliëntondersteuner aangewezen?

Tot zover voorzitter.Interessant voor jou

Bijdrage Inzake Voortgangsrapportage actienota ‘Vanzelfsprekend Toegankelijk 2020-2022

Lees verder

Bijdrage Fase 1 verbetering fietsroute en verblijfsklimaat Gedempte Gracht en Gedempte Burgwal

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer