Bijdrage Fase 1 verbe­tering fiets­route en verblijfs­klimaat Gedempte Gracht en Gedempte Burgwal


1 september 2022

Voorzitter,

Goed om te lezen dat er een begin wordt gemaakt aan de verbetering van het fietsverkeer in het centrum. Ook fijn om te lezen dat het hier gaat om een voorkeursroute, en dit niet betekent dat de Grote Marktstraat volledig ontoegankelijk wordt voor fietsers. Eigenlijk heb ik vooral een paar technische vragen.

  • Hoe verhouden deze plannen zich tot het opknappen van de monumenten op de hoek Gedempte Gracht en Spui?

  • Klopt het dat de venstertijden voor vrachtwagens hetzelfde zijn als die van de Grote Marktstraat? Zorgt dat er niet juist voor dat fietsers op die tijden op beide routes in de knoop komen met vrachtverkeer?

  • Komt er ook een fietspad? Zo ja, wat voor fietspad en gaat die in twee richtingen?

Verder kijkt mijn fractie uit naar de ontwerpen, wanneer krijgen we die te zien?