Bijdrage Verduur­zamen van woningen


1 september 2022

Voorzitter,

In februari werd onze motie aangenomen met als verzoek om inwoners veel actiever te informeren over hoe woningen kunnen worden verduurzaamd en welke rol de gemeente hierin heeft en hierbij in te zetten op de wijken waar de grootste uitdaging is. Zoals in de overwegingen wordt aangegeven hebben we deze motie ingediend omdat het wenselijk is dat de gemeente veel proactiever bewoners informeert over hoe woningen te verduurzamen. Hier hebben we al eerder toe opgeroepen, maar die vorige motie werd afgedaan met een verwijzing naar het huidige beleid. En nu weer! Er wordt zelfs expliciet naar de vorige afdoening verwezen. Zo komen we geen stap verder. Waarom geeft het college niet invulling aan de motie door actiever te gaan communiceren? Nu lezen we het al bestaande beleid terwijl duidelijk is dat deze motie het doel heeft om het college op te roepen meer te gaan doen. We zitten namelijk in een klimaatcrisis. Ik wil de wethouder uitdagen te antwoorden zonder te refereren naar bestaand beleid.


Interessant voor jou

Bijdrage Fase 1 verbetering fietsroute en verblijfsklimaat Gedempte Gracht en Gedempte Burgwal

Lees verder

Bijdrage Vaststelling Voorontwerp onderdoorgang Trekvlietbrug voor langzaam verkeer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer