Bijdrage Vast­stelling Voor­ontwerp onder­doorgang Trek­vlietbrug voor langzaam verkeer


1 september 2022

Voorzitter,

Op het eerste oog ziet dit eruit als een prachtig plan, maar hoe langer is er naar kijk, hoe meer vragen ik krijg. Het plan wordt namelijk gepresenteerd alsof deze onderdoorgang een huidige situatie zou moeten verbeteren, maar daar ben ik als veelgebruiker van die route het toch met de brieven in de inspraak eens, dat dit echt onzinnig zou zijn voor fietsers die zich via de Binckhorstlaan richting Centraal Station begeven. Iedereen zal daar liever even wachten op het stoplicht bij de Mercuriusweg dan helemaal om te fietsen via de Poolsterstraat. Waarom wordt dit plan dan gepresenteerd als een oplossing van dit zogenaamde knelpunt? Waar is dit op gebaseerd?

Op Pagina 3 zien we een kaartje waar een fietspad langs de Trekvliet de Uranusstraat met de Plutostraat verbindt als onderdeel van de route die het Waterfrontpark zal moeten vormen, klopt dat? Dit is een route die langs de hele noordzijde van de Trekvliet loopt van de Jupiterkade tot het Trekvlietplein. In de brief wordt uitgelegd dat dit een tijdelijke inrichting is. Maar waarom wordt deze onderdoorgang niet gepresenteerd als onderdeel van een plan van de nog aan te leggen route? In het ruimtelijke raamwerk Trekvlietzone dat vorig jaar werd gepresenteerd, stond dit fietspad niet. Is er überhaupt zicht op óf en wanneer hier een fietspad wordt aangelegd? Zijn er al vooronderzoeken gedaan? Mijn fractie vindt het vreemd dat er nu al een verbinding aangelegd nog voor er een uitgewerkt plan is voor de rest van het gebied. Kan de wethouder uitleggen waarom er voor deze volgorde wordt gekozen?

U kent de PvdD als een fietserspartij, maar wij zijn wel benieuwd of de route langs de Trekvliet als alternatief moet dienen van de routes langs de Binckhorstlaan of de Rijswijkseweg? Kan de wethouder onderbouwen waarom dit nodig is?