Bijdrage Meer doen tegen houtstook


Commissie Leef­om­geving

2 december 2021

Voorzitter, de urgentie is hoog om in te grijpen tegen de nadelen van houtstook. Die urgentie blijkt ook uit de beantwoording van onze vragen. Daaruit blijkt dat de klachten aanzienlijk zijn toegenomen.

De actie van dit college is het retweeten van het stookalert dat het RIVM uitgeeft. Maar voorzitter het RIVM is nogal zuinig met zijn stookalert. Het RIVM geeft minder vaak een stookalert af dan zelfs de Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche. Is het college bereid om ook het stookalert van de kachelbranche te communiceren?

Het stookalert heeft nu geen effect op de handhaving van overlast door houtstook, maar dat zou de gemeente wel kunnen oppakken. Is het college bereid op dagen waarop een stookalert wordt afgegeven een tijdelijk stookverbod in te stellen? Kan dit worden opgenomen in de APV?

Ook is het voor mensen die last hebben van hun stokende buren volstrekt onduidelijk waar en hoe ze een handhavingsverzoek moeten indienen. Daarnaast rept de gemeente met geen woord over stookverboden. Is het college bereid een pagina op de website te openen voor gedupeerden van houtstook, met voorlichting over hoe zij een handhavingsverzoek kunnen indienen en wat zij daarna kunnen verwachten? En is het college bereid de regels waaraan de stoker moet voldoen expliciet te vermelden op de pagina over houtstook? En wanneer worden de kokosbriketten toegevoegd aan schonere alternatieven voor de houtskool bbq?

Interessant voor jou

Bijdrage Regeling vermindering leges voor duurzaam bouwen

Lees verder

Bijdrage Voornemen voor inspraak vrijgeven concept-transitievisie warmte

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer