Bijdrage - Meerjaren beleidsplan Kunst en Cultuur


4 november 2016

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren spreekt liever over investeringen dan over subsidiëring van kunst en cultuur. Je investeert in een betere samenleving en dus in beter openbaar vervoer, in beter onderwijs en in kunst en cultuur. Daarmee investeer je in de toekomst.

Veel Haagse culturele instellingen hebben zich door de bezuinigingen heen weten te slaan, maar jongere generaties worstelen om een plek te vinden in de kunstwereld en organisaties hebben door de bezuinigingen ingeteerd op hun reserves.

Het komt artistieke kwaliteit zeer ten goede als kunstenaars zich niet constant hoeven te richten op overleven, maar de rust en de ruimte krijgen om te creëren. Er is structureel te weinig budget om de Haagse spelende mens echt de ruimte te geven. De Adviesommissie heeft niet voor niets aanbevolen een kleine 2 miljoen toe te voegen aan het budget.

Helaas heeft het college dit niet toegekend. Voor cultuurankers in de wijken en Haagse pareltjes als Branoul, Briza en de New Dutch Academy wordt het moeilijk door te kunnen ontwikkelingen als het aan het college ligt. Galerie West Den Haag krijgt minder budget van de gemeente dan benodigd is om de plannen waarvoor het Rijk hen de prestigieuze BIS-toekenning heeft gegeven. Schijnbaar heeft afstemming met het Rijk onvoldoende plaatsgevonden.

De Appel verdient een doorstart, voor mijn fractie is dat duidelijk. Dat verdient de Appel, en dat verdient Den Haag.

Wij zullen dan ook bij de begrotingsbehandeling alle amendementen steunen die budget toevoegen aan de financiële dekking van het meerjarenplan. De Partij voor de Dieren kan op basis van het voorgaande niet instemmen met het plan.

Een van de insprekers droeg een gedicht voor van Lucebert. Ik zou graag afsluiten met een uitspraak van hem: “Alles van waarde is weerloos”. Kunst vertegenwoordigt kwetsbare waarden die niet in geld uit te drukken zijn, en die we moeten beschermen. Daar is meer investering voor nodig, om de Haagse kunst te laten bloeien.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer