Bijdrage - nieuw plan Koningin Juli­a­na­plein


20 november 2015

Voorzitter,

Komt er een kaal, tochtig, plein dat in de schaduw ligt van een 90 meter hoge betonkolos? Als het aan de Partij voor de Dieren ligt niet, maar wij vrezen het ergste.

Bij de vorige bespreking heeft de commissie aan de wethouder gevraagd met een nieuw plan voor het KJ-plein te komen, een plan zonder pleinvrees. Een integrale visie op de invulling van het plein ontbrak, het U-gebouw werd breed afgekeurd, en de afkoopsom van 20 miljoen van het M-gebouw leek leidend in plaats van wat het beste is voor onze stad.

Nu stelt de wethouder het L-gebouw voor; fundamenteel verschilt het niets met het vorige plan; een integrale gebiedsvisie ontbreekt nog steeds en de grondopbrengsten zijn nog steeds leidend.

We zouden moeten beginnen met hoe we in relatie tot de omgeving het plein kunnen veraangenamen. Dit is bijvoorbeeld noodzakelijk op het punt van verkeer. Dagelijks komen honderdduizenden bewoners en bezoekers langs dit centrale plein en het is een van de weinige open plekken in een drukbevolkte binnenstad. We hebben hier te maken met een heel druk verkeerspunt. Deze verkeersstromen zullen intensiveren als er een gebouw komt, Maar de wethouder komt niet met een infrastructureel plan voor de omgeving. Is de wethouder bereid dit alsnog op te stellen?

Daarnaast lijkt de enorme kolos vooral beïnvloed te worden door de gewenste fietsenstalling. Moeten we echt een extreem dure fietsenstalling bouwen als dit zorgt dat we de komende decennia een betonkolos hebben op een tochtig plein?

Voorzitter, in de commissie van september is door verschillende partijen duidelijk de wens geuit om naar de mogelijkheid tot afboeking te kijken. Ik ben heel benieuwd naar de bevindingen van de wethouder. Ik wil op zijn minst weten welke mogelijkheden voor afboeking hij heeft overwogen.

Haagse Kracht is het toverwoord van dit college, maar in dit vraagstuk schiet de open houding naar de stad toch te kort. Bewoners en belanghebbenden voelen zich niet gehoord en hebben dit meerdere malen aangegeven. Op welke manier vindt de wethouder dat hij de bewoners heeft betrokken?

De aansluiting van het Haagse Bos en het Plein is een probleem, vanwege de weg die ertussen loopt. Om het groene karakter door te trekken naar het Plein zou op zijn minst een verkenning naar deze verbinding gedaan moeten zijn aandacht besteed moeten worden aan deze verbinding. Ook over andere functies is niet nagedacht. Terwijl andere functies, zoals horeca, een kiosk en een VVV uitstekende functies zouden kunnen zijn. Waarom is de vraag naar en de mogelijkheden voor deze functies niet concreet in het plan opgenomen?

Met de nieuwe variant zijn de hoogte beperkingen opgeheven. De windhinder op het plein is nu een heikel punt, je waait er nu zomer en winter uit je jas. Kan de wethouder toelichten hoe een gebouw van 90 meter hoog, bij uitstek een wind- en zonvanger, de huidig problemen op het plein ooit kan oplossen? Wie beton zaait, zal storm oogsten, voorzitter, in alle opzichten!

De wethouder doet in het plan aan wensdenken voor een groen plein, maar in de schaduw van een betonnen kolos zal er weinig groeien, voorzitter. Uit het plan is niet af te leiden of er inderdaad een diversiteit aan bomen en perken op het plein geplant kunnen worden. Wil je bomen op een plein kunnen plaatsen, dan moet je daar bij de bouw van de fietsparkeergarage al rekening houden. Is de wethouder bereid dit op te nemen in de aanbesteding, zodat bij het ontwerp van de garage, de bovenkant niet wordt vergeten.

Voorzitter, dan een punt over de drie projectontwikkelaars. Op welke gronden zijn deze drie projectontwikkelaars geselecteerd? Zijn zij in de prijzen gevallen voor het ontwerpen van mooie stadsentrees? Waarom wordt de gunning niet op z’n minst openbaar? Er zijn zoveel prachtige pleinen ontworpen door beroemde architecten. Waarom niet die architecten vragen om van dit plein een mooie entree te maken?

Kortom, dit is een plan dat totaal voorbij gaat aan de mogelijkheden die een groene entree van de stad biedt. Door een groene invulling van dat gebied samen met het achterliggende Malieveld kan het een prachtige entree van de stad vanuit Den Haag Centraal vormen, uniek en een veel betere reclame voor de stad dan welke slogan dan ook.

Voorzitter, de raad en het college moeten zich niet laten gijzelen door een dwangsom van 20 miljoen euro, maar eerst bekijken wat het beste is voor Den Haag.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer