Bijdrage - Nota Markten, Kiosken en Straat­handel


18 november 2015

Voorzitter,

Kiosken en ambulante handel vergroten niet alleen de levendigheid, veiligheid en sociale cohesie in de stad, maar ze kunnen ook een goed middel zijn om duurzaamheid, lokale producten of een gezonde levensstijl te promoten. Zo had Den Haag in de 19de eeuw al mineraalwaterkiosken, die als doel hadden arbeiders te stimuleren water te drinken in plaats van naar de kroeg te gaan voor bier. De potentiële maatschappelijke voordelen van kiosken en ambulante handel zijn dus duidelijk. De Partij voor de Dieren vindt het dan ook goed dat de Nota de waarde van ambulante handel erkent en dat men de wildgroei van kiosken wil aanpakken en zorgen voor rechtlijnigheid, maar we missen wel een specifieker beleid ter promotie van nieuwe kiosken.

Mijn fractie zou graag zien dat de criteria voor het geven van een vergunning voor nieuwe kiosken meer gericht zouden zijn op duurzaamheid, gezondheid en de positieve sociale invloed van de ondernemer op de stad, in plaats van restricties op de omvang van de kiosk. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door een modelkiosk op aangewezen plekken te verhuren, zodat aan die eisen al voldaan wordt. Ik denk dat dit veel uitnodigender en positiever overkomt en dat er zou dan ook ingezet kan worden op het promoten van gezond, plantaardig voedsel en duurzame producten, zoals biologische bloemen.

Is de wethouder het met mijn fractie eens dat zo’n positiever en uitnodigender blik op kiosken nu in de Nota ontbreekt en dat dat er eigenlijk wel zou moeten? Zo ja, is de wethouder bereid met een aanvulling te komen en te kijken naar mogelijkheden voor bijvoorbeeld een pilot in een deel van de stad, waar modelkiosken neergezet zouden kunnen worden waarbij de eerder genoemde aspecten zoals duurzaamheid, gezondheid en sociale invloed van de ondernemer criteria zijn voor het verhuur van de kiosken?

Voorzitter, in Amsterdam hebben ze nu duurzame Multi Inzetbare Kiosken, gemaakt van duurzame en recyclebare materialen, die een laag energieverbruik hebben door goede isolatie en ook bijdragen aan luchtzuivering en waterberging door een groen dak. In de bijlage van de Nota lezen we dat er wel een betaalbare Haagse modelkiosk ontwikkeld wordt. Kan de Wethouder aangeven of duurzaamheid ook een van de toetsingscriteria is voor het ontwerp van deze modelkiosk?

Voorzitter, in de Nota worden Foodtrucks genoemd als een nieuwe vorm van ambulante handel die in opkomst is. De gemeente Amsterdam is een paar maanden geleden met een pilot begonnen met voedselwagens, waarbij een groep ondernemers op verschillende locaties in de stad ‘streetfood’ aanbieden en elk dagdeel wisselen ze onderling van locatie. Bij de selectie van de ondernemers waren voedselkwaliteit (in hoeverre biologisch, lokaal geproduceerd, vernieuwend) en duurzaamheid criteria. Mijn fractie vindt dit een heel goed initiatief, dat ook goed illustreert hoe ambulante handel de variatie en ook de kwaliteit van het aanbod aan eten dat je kan halen op straat kan verbeteren. Mijn vraag aan de wethouder is of hij ook niet zo’n pilot zou willen overwegen in Den Haag.

Samenvattend voorzitter, de Partij voor de Dieren is blij dat de Nota streeft naar rechtlijningheid, maar we zouden graag meer aandacht zien voor duurzaamheid en we denken dat kiosken en ambulante handel goed gebruikt kunnen worden om plantaardige voeding of lokaal geproduceerde producten te promoten.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer