Twee­mi­nu­ten­debat - Moerweg


18 november 2015

Voorzitter,

Groen is essentieel voor een leefbare stad en daarom is het voor de Partij voor de Dieren van belang bestaande bomen als uitgangspunt te nemen bij herinrichtingen.

De wethouder zegt dit te doen en toch kiest hij voor grootschalige kap aan de Moerweg. Dit terwijl de kade van de Moerweg als hoofdgroenstructuur is aangemerkt. Zou dit niet extra bescherming moeten bieden tegen grootschalige kap?

Voorzitter, bewoners hebben al hun zorgen geuit over dit plan. Waar ze nu tegen het groen aankijken zal dit binnenkort ‘heringericht worden’. Ook krijgen ze meer geluidsoverlast van het autoverkeer. Dieren zullen daarnaast last van de herinrichting hebben, aangezien de Moerweg een verbindingsgebied is getuige ook de ecoduiker onder de brug bij de Melis Stokelaan. Hun leefomgeving is dan in één klap 72 bomen armer.

Én dit zonder noodzaak. Het argument wat het college voor deze grootschalige kap geeft is een 15 jaar oude beleidsnota waaruit zou blijken dat er een strook van een paar meter groen zou moeten verdwijnen en geasfalteerd. Waarom dan nu?

Het college leest deze beleidsnota heel eenzijdig en stelt dat een strook van 5 meter zonder bomen nodig is. Dit terwijl de aanleiding van deze nota het beperken van het gebruik van de ruimtes langs de kades was. Specifiek voor de Moerweg wordt aangegeven dat direct langs de kaderand een voetpad ligt met aansluitend struiken en bomen. Het gebruik van het openbare groen voor een kleine berging wordt toegestaan, maar terrasafscheidingen mogen niet. Er is dus in de beleidsnota gemotiveerd aangegeven hoe aan wordt gekeken tegen de situatie van de Moerweg.

Voorzitter, het college kan dus het bestendige beleid continueren. Ik verzoek de wethouder dit te doen en de bomen en het groen van de Moerweg te sparen.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer