Bijdrage oever­ver­binding Sche­ve­ningen Haven


23 januari 2014

Voorzitter, allereerst ben ook ik blij dat het voorstel is ingetrokken. Niemand wil die oeververbinding, de bewoners niet, de watersporters niet en de belangenverenigingen niet. En met de verkiezingen voor de deur lijkt dit besef eindelijk bij de collegepartijen te zijn doorgedrongen.

Want voorzitter, we zitten hier in deze gemeenteraad namens de burgers en dat lijkt wel soms weleens vergeten te worden.

Alsof de combinatie van een werkhaven met woningen nog niet druk genoeg was, moet de haven ook nog meer toeristisch aanbod gaan bieden. Wat volgens dit college gebeurt door een miljoenen kostende oeververbinding. De Partij voor de Dieren ziet niets in deze sprong over de haven. Het feit dat het miljoenen kost en je makkelijk om de haven heen kunt fietsen, zou de keuze voor iedereen makkelijk moeten maken.

De toeristenstroom die dit college wil zal de rust verstoren en de te beschermen natuurwaarden nog verder onder druk zetten. Het was niet voor niets dat mijn partij in 2012 al een motie hierover indiende. In deze drukke stad is rust en stiltebeleving een waardevol goed. Het wordt tijd dat het college zich dat ook eens realiseert en dit gaat beschermen in plaats van exploiteren.

Het Zuiderstrand is het strand van de rustzoeker, van de natuurliefhebber en van de families. Het Zuiderstrand vormt hiermee een schitterende en geliefde tegenhanger van de drukte van Scheveningen bad. Daar is het gericht op het toerisme, op het Zuiderstrand vind je de rust en natuur. Met achter het strand een Europees beschermd natuurgebied, dat gekoesterd moet worden. Wat de Partij voor de Dieren betreft is het simpel. Het unieke karakter van het Zuiderstrand, met haar rust, ruimte, en natuur moet beschermd blijven. Dus geen sprong over de haven. Nu niet en ook in de toekomst niet!

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer