Bijdrage twee­mi­nu­ten­debat Lucht­kwa­liteit


23 januari 2014

Voorzitter, ook de Partij voor de Dieren had graag vanavond een volwaardig debat gevoerd maar helaas blijft koning auto heersen voor dit college en is dit dus niet het geval.

En die koning auto blijft heersen allemaal ten koste van de leefomgeving en het leefmilieu en dus de luchtkwaliteit. Het teveel aan auto’s in Den Haag hebben is een gigantisch probleem dat maar niet wordt aangepakt. Nee, de auto wordt door dit college aan alle kanten gefaciliteerd en de luchtkwaliteit met daarbij de gezondheid van de Haagse inwoner moet dus het onderspit delven.

Genoeg is genoeg. In een stad met een half miljoen inwoners ontkom je er niet aan om duidelijke keuzes te maken. En dat moment is nu. Om de Haagse inwoners te beschermen dien ik daarom de volgende motie in die meeondertekend is door D66.

Voorzitter, wat de Partij voor de Dieren betreft pakken we dit probleem bij de bron aan door het autogebruik terug te dringen. Dus betaald parkeren in de hele stad. Daarom dien ik de volgende motie in.

Het idee om een monumentale bomenrij om te hakken voor parkeerplekken is natuurlijk onbegrijpelijk. We hebben het er veel over gehad. En als er dan een herplantplicht komt krijg je zowel de monumentale bomen als de uitstraling er niet mee terug. Daarbij komt dat de luchtkwaliteit niet ten goede wetende dat oudere bomen een grotere positieve bijdrage leveren aan het leefklimaat. Daarom dien ik de volgende motie in.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer