Bijdrage Raad meer­ja­ren­pro­gramma Parkeren in woon­ge­bieden


20 februari 2014

Voorzitter, wat het voor een groot deel van de raad blijkbaar een goede afsluiter is, is het voor ons echt diep en diep triest. Het aanleggen van 2500 extra parkeerplekken is nog niet eens afgerond of er wordt ons gevraagd in te stemmen met nog eens 1400 extra parkeerplekken. En dat doet pijn zo in de laatste raad voor de verkiezingen.

In de inleiding van het voorstel staat te lezen dat er veel auto’s zijn en de verwachting is dat de groei hiervan de komende jaren nog doorzet. Wat de Partij voor de Dieren betreft laat dit dus zien dat de modal shift die in de Haagse nota mobiliteit stond, nog lang niet is bereikt. Om mensen uit de auto te krijgen moet autobezit en gebruik actief ontmoedigd worden. Hier heeft mijn fractie al vele malen voor gepleit. Ik snap dan ook niet dat we nu wel nog over 1400 parkeerplekken moeten beslissen maar de invoering van betaald parkeren in Duindorp over de verkiezingen wordt getild.

Voorzitter, door steeds maar nieuwe parkeerplekken aan te leggen krijg je de mensen de auto juist niet uit. Een bijkomend probleem is dat die aanleg van parkeerplaatsen vaak ten koste gaat van groenstroken en bomen. Tijdens de vorige raad heb ik dan ook een drietal moties ingediend om groen te sparen en de auto duurder te maken. Maar helaas heeft een meerderheid van deze raad geen probleem met het omhakken van bomen voor parkeerplekken en het gratis weggeven van openbare ruimte voor blik.

De Partij voor de Dieren ziet graag dat de inzet van het college als het gaat om het faciliteren van auto’s, dat ook eens toont voor de fiets. Het fietsparkeren in vooral de wijken met gelaagde bouw is al jaren een groot probleem. Waarom komt er niet een ‘fietsparkeren in woongebieden’ actieplan?

Dan kunnen we meteen die 3 miljoen standaard bestemmen voor fietsparkeren. Want met een zin als ‘zo nodig gaat er 3 miljoen naar fietsparkeren in de binnenstad’ ziet mijn fractie de bui al hangen. Als we daadwerkelijk die modal shift willen, moet er structureel meer geld komen voor fietsparkeren.

Voorzitter, om in te wisselen voor parkeerplaatsen gaat de Partij voor de Dieren echt te ver. En u zult begrijpen dat wij ook hier tegen zullen stemmen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer