Bijdrage Raad bestem­mingsplan Binnenhof


20 februari 2014

Voorzitter, ook de Partij voor de Dieren is blij dat het college eindelijk luistert naar de stad en de plannen voor de Lange Vijverberg wil aanpassen. Verder sluit ik me aan bij de kritische kanttekeningen en vragen die de SP, HSP en GL-fractie reeds hebben gesteld.

Graag wil ik zelf nog een tweetal punten aanstippen. Terwijl in de toelichting bij het bestemmingsplan staat dat er bomenrijen en waterlopen in het gebied liggen die genoemd worden in de nota stedelijke ecologische verbindingszones. Waarom is dit niet expliciet opgenomen in de regels of als extra aanduiding op de plankaart? Bij het bestemmingplan vrederust is dit nog aangepast, en ik zou de wethouder willen vragen of hij bereid dit nu ook weer te doen. Graag een reactie hierop en ook een reactie op hoe met dit bestemmingplan de stedelijke groene hoofdstructuur concreet wordt versterkt.

En dan wil ik ook graag nog even terugkomen op de parkeergarage onder het toernooiveld zoals velen van u al hebben aangestipt. De Partij voor de Dieren kan zich hier absoluut niet in vinden. Mijn partij ziet hier de nut en noodzaak niet van in. Er zit al een parkeergarage onder het plein en onder het malieveld, en die staan gewoon niet vol. Daarbij is dit stuk zoals al eerder is gezegd ook prima bereikbaar met het openbaar vervoer en ligt het ook vlakbij het station. En toch wil het college op één van de meest karakteristieke en mooie plek van Den Haag een parkeergarage bouwen. Ik dacht dat we juist het autogebruik in de gemeente gingen ontmoedigen. Door nu weer een parkeergarage te bouwen, daar waar er al twee zijn en ook nog eens op loopafstand van het station, geeft de gemeente het verkeerde signaal af. En het ergste is, er moeten er ook nog eens bomen voor gekapt worden. Bomen die er al tientallen jaren zijn en bijdrage aan het karakteristieke uiterlijk van dit stukje Den Haag. Graag horen wij dan het antwoord van de wethouder op de vraag over de verplaatsing. Maar hoe dan ook, de Partij voor de Dieren kan niet instemmen met dit plan.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer