Bijdrage Raad burger­ini­ti­atief Schone lucht Bezui­denhout


20 februari 2014

Voorzitter, de Partij voor de Dieren wil de initiatiefnemers van het voorstel danken voor hun inzet om met dit initiatiefvoorstel de luchtkwaliteit te verbeteren. Met 1200 handtekeningen blijkt ook maar weer dat de Haagse burger zich daadwerkelijk zorgen maakt om de luchtkwaliteit en meer actie van het college wil zien.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren heeft de wethouder al vaker opgeroepen zich niet blind te staren op de Europese fijnstofnorm, maar met concrete maatregelen te komen om de concentratie fijnstof verder te verminderen.

Tijdens een werkbespreking luchtkwaliteit in de commissie kwam duidelijk naar voren dat als we het autogebruik aanpakken, de luchtkwaliteit in de stad direct verbetert. Maar helaas wil een meerderheid in deze raad liever de auto ontzien dan zorgen voor schone lucht.

Dit burgerinitiatief wil de gezondheid van de bewoners beschermen door fijnstof af te vangen. En het is natuurlijk hartstikke goed om dat hier in de raad in te dienen. Wat de Partij voor de Dieren betreft blijft het hier niet bij er zijn er daarnaast ook maatregelen nodig om te zorgen dan er gewoon minder fijnstof in de lucht zit. Dus minder en schoner autoverkeer. Als we vandaag maatregelen nemen is de lucht morgen schoner en veiliger. De Partij voor de Dieren vraagt zich af hoe vaak en hoeveel informatie en onderzoeken het college nog nodig denkt te hebben om eindelijk eens echt actie te ondernemen om de luchtkwaliteit structureel aan te pakken. Als we dat doen, zijn dit soort burgerinitiatieven niet meer nodig. Maar wij steunen uiteraard de motie die zojuist is ingediend van harte en wij hebben daarnaast nog een aanvullende vraag aan de wethouder want groen langs de Utrechtsebaan vangt fijnstof af en gezien het college groene stads entrees wil, lijkt het de Partij voor de Dieren niet meer dan logisch om de wanden bij de Utrechtsebaan te voorzien van planten. Ik zou de wethouder willen vragen of hij bereid is om deze maatregelen te nemen om de lucht nu al te verbeteren.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer