Bijdrage Partij voor de Dieren Diere­n­overlast Raad


15 juni 2011

Voorzitter, de proef met het verwisselen van meeuweneieren is inmiddels gestart. Jammer genoeg zijn er een aantal stappen overgeslagen en is de huidige handelswijze in strijd met het onderzoek van de gemeente zelf. Immers: Op grond van het onderzoek naar aanleiding van de afdoening motie dierenoverlast is besloten dat er niet wordt overgegaan tot bestrijding zonder dat de middelen voorlichting en preventie stapsgewijs zijn doorlopen. Sterker nog: op dit moment lopen de stappen voorlichting, preventie en bestrijding dwars door elkaar. Bij de evaluatie weet men waarschijnlijk van gekkigheid niet meer welk middel nu heeft bijgedragen aan een eventuele vermindering van de overlast. Kwam het door de sterkere vuilniszakken? Zijn mensen gestopt met voeren of zijn er echt minder meeuwen door het verwisselen van de eieren? Daar zullen we nooit meer achter komen, voorzitter.

Om die reden dien ik een motie in om te stoppen met het verwisselen van de meeuweneieren en eerst de uitkomst van de stappen 1 en 2 af te wachten. Eerder gaf de wethouder al aan dat het beperken van het voedselaanbod de beste methode is om de overlast tegen te gaan. Daar zijn we het dan in ieder geval over eens.

Om in de toekomst de aanpak van dierenoverlast op een goede manier aan te pakken is het volgens mijn fractie een goed idee om een onafhankelijke deskundige in te schakelen om de gemeente te adviseren over de beste methode om overlast te beperken. In geval van de meeuwen was dan het volgende gebleken: Verjaagde meeuwen zullen zich verspreiden en elders vestigen. Wanneer meeuwen namelijk uit een gebied worden verjaagd (ook door het beïnvloeden van het broedresultaat) dan gaan de individuele dieren op zoek naar een plekje elders. Aldaar hebben zij het rijk alleen (minder stress, minder onderlinge strijd en concurrentie). Dat vergroot op de nieuwe plek hun voortplantingskansen. Ze verspreiden zich daardoor als een olievlek.
Dit gegeven was van cruciaal belang geweest bij de aanpak van de meeuwenoverlast. Vandaar dat ik een motie indien om in voorkomende gevallen een externe onafhankelijke deskundige in persoon met diersoortspecifieke kennis te raadplegen.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer