Bijdrage Partij voor de Dieren Voor­jaarsnota


15 juni 2011

Ik heb er al veel op gehamerd en zal dit nu weer doen en ook blijven doen. Het college ziet de noodzaak nog steeds niet in om langetermijn belangen centraal te stellen zodat onze stad over tientallen jaren nog steeds leefbaar is en we dus tegen die tijd tijdens de behandeling van de voorjaarsnota niet alleen praten over het investeren van miljoenen aan herstelwerkzaamheden. Omdat juist in de grote steden het verschil gemaakt kan worden (daar wonen immers de meeste mensen), moeten wij in Den Haag werken aan integrale duurzaamheidsoplossingen. Als iedereen denkt dat een ander het maar moet oplossen dan komen we nergens. Dit zien we ook gebeuren bij dit college. En business as usual gaat niet samen met duurzaamheid.

Het heeft geen zin om in duurzaamheid te investeren als deze doelstellingen dubbel en dwars worden weggevaagd door niet duurzame investeringen. Welvaart zit ‘m niet alleen in het hebben van materiele bezittingen, wegen en parkeerplaatsen voor nog meer auto’s, prestigieuze gebouwen en veel geld, maar veel eerder in een gezonde leefomgeving en welzijn voor zowel mens als dier.
Daartoe dien ik een motie in om alle beleid in de toekomst langs een duurzame meetlat te leggen.

Het gaat uiteraard weer om het maken van keuzes hierin.
Wij willen het college bij het maken of heroverwegen van die keuzes het volgende meegeven:

Duurzaamheid
Wat ons betreft wordt er niet meer geld uitgegeven aan asfalt en stenen, maar gebruiken we dat geld voor het creëren van een duurzame en groene stad. De keuzes die gemaakt moeten worden zijn niet zo moeilijk als in eerste instantie lijkt. Groen en natuur vertegenwoordigen een belangrijke economische waarde maar kunnen ook lucratief zijn. Dit blijkt o.a. uit het feit dat Den Haag flinke opbrengsten ontvangt uit het project meewind. Tot nog toe krijg ik niet de indruk dat het college de waarde van groen en natuur voldoende erkent. Om het tij te keren kan het college de plannen voor het City Duinpark alsnog tot uitvoering brengen. Laten we bij de aanleg van dit park zeker niet vergeten dat dit park het grootste stadspark van Europa zou worden. Een gigantische attractie voor de stad! Betere city marketing en investering in de stad kunnen we ons niet wensen en het is nog goed voor de biodiversiteit ook. Daartoe dien ik bijgevoegde motie in.

Hondenbelasting
Wij zijn, net zoals de VVD overigens, van mening dat de hondenbelasting moet worden afgeschaft. Dit zou zowel de honden als hun eigenaren EN een schone stad ten goede komen. Graag vraag ik de wethouder nogmaals om de eerder toegezegde perceptiekosten aan ons te doen toekomen. Wanneer kunnen wij deze verwachten zodat wij bij de aankomende begroting eindelijk deze inefficiënte belasting kunnen afschaffen. Want dit is toch wel wat wij graag zien gebeuren tijdens de komende begroting.

Laten we voor deze keer de korte termijn belangen opzij zetten en ons focussen op de lange termijn belangen. Ik geef u nogmaals in overweging om in de retraite een aantal Master en verkeersplannen kritisch onder de loep te nemen. Deze financiële middelen kunnen dan worden besteed aan duurzame en diervriendelijke initiatieven die uiteindelijk ALLE Haagse inwoners op de lange termijn ten goede zullen komen.

Wij zijn ervan doordrongen dat het college voor een lastige opgave staat in deze tijden van bezuinigingen. Maar wij zijn er ook van overtuigd dat investeren in mensen, dieren, natuur, milieu en klimaat zich eerder en beter zal terugbetalen dan investeren in asfalt en steen. En alleen investeren in ECHTE waarden is pas investeren in de toekomst.


Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer