Bijdrage van de Partij voor de Dieren debat Water­kwa­liteit


1 juni 2011

Voorzitter, mijn fractie is geschrokken van de hoeveelheid pesticiden in het oppervlaktewater van Den Haag. Nog meer schrokken wij toen het college in de beantwoording van de SV aan de heer Dander dat u bij het Hoogheemraadschap van Delfland zal aandringen op goede monitoring en goede sturing binnen het waterbeheer. Bent u bereid om ook de gemeente Westland en het Hoogheemraadschap en de Provincie (met zijn milieu BOA’s) aan te spreken op de verontreiniging en desnoods maatregelen te nemen wanneer de verontreiniging niet afneemt binnen afzienbare tijd? De Haagse burger mag immers niet opdraaien voor de vervuiling van de glastuinbouw, te meer omdat de glastuinbouw ook de winsten maakt, terwijl de Haagse burger wordt opgezadeld met toxisch afval en hogere kosten voor het zuiveren van drinkwater!!

Overigens vraag ik mij af: waar is eigenlijk die collectieve verontwaardiging over deze vervuiling van onze leefomgeving? Bij hondenpoep raken we massaal over de kook maar wanneer bedrijven levensbedreigende stoffen in ons milieu lozen, komt er een lauwe reactie..geen enkele vorm van verzet of afkeuring!!

In de beantwoording van vraag 2 op 22 maart van de SV van de heer Dander geeft u aan dat u niet wist dat de waterkwaliteit zo’n grote bron van zorg was. Vanaf dat moment mogen wij het college dus bekend veronderstellen met het probleem van de waterkwaliteit. Op 12 april echter geeft u aan bij de beantwoording van de SV van de heer Wijsmuller dat u niet bekend bent met het feit dat imidacloprid in oppervlaktewater beschikbaar komt voor bijen. Ik begrijp het even niet. U weet op 22 maart dat er grote zorgen zijn, maar op 12 april weet u niet in welke mate het gif beschikbaar is voor bijen via oppervlaktewater. Dacht u soms dat bijen Spawater dronken?

Ook geeft u aan de heer Dander aan dat tuinders massaal op de riolering moeten aansluiten. Waar wordt het water van de riolering op geloosd? Kan de wethouder ons garanderen dat de pesticiden door het rioolwaterzuiveringsbedrijf uit het water worden gefilterd alvorens dit water in de zee wordt geloosd?

Onze lentes worden de laatste jaren almaar droger en Den Haag heeft bij droog weer meer kans heeft op hogere concentraties van de giftige stoffen in het oppervlaktewater. 20% in de droogste periode om precies te zien. Imidacloprid is voor bijen het giftigste bestrijdingsmiddel dat ooit is ontwikkeld. Voor een honingbij is imidacloprid 7297 keer zo dodelijk als DDT (een insecticide). Voor verschillende wilde bijen ligt dit getal nog hoger.

Het feit dat een middel dat ruim 7000 keer giftiger is dan DDT überhaupt ins oppervlaktewater komt is dus zeer verontrustend. Het feit dat de concentratie geen 100% is, maar 10% of 20% doetddaar niets aan af.
Wat gaat het college doen om de Haagse wateren op korte termijn te vrijwaren van pesticiden afkomstig uit het Westland?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer