Bijdrage Partij voor de Dieren over Roundup van Monsanto


1 juni 2011

Voorzitter, gebruik van glysofaat wordt toegestaan onder de noemer Duurzaam Onkruid Beheer. Voorzitter, dit is toch echt misbruik van het woord duurzaam. Want als glyfosaat één ding niet is dan is het wel duurzaam.

Al in kleine hoeveelheden kan glyfosaat de gezondheid aantasten. Het middel wordt in direct verband gebracht met verhoogde risico’s op lymfklierkanker, miskramen en ADHD.Recent onderzoek in Pittsburgh wijst op sterfte van kikkers en andere amfibieën. Er zijn resten van glysofaat aangetroffen in het oppervlaktewater (het middel kan immers tot een meter in de bodem doordringen) dus het risico voor de biodiversiteit is ongekend hoog. En de biodiversiteit baart ons al grote zorgen. Daar kunnen we dit echt niet bij gebruiken!

Ook de kosten voor extra zuivering worden jammer genoeg niet gedragen door de producent van het gif maar wederom door de gemeenschap. Heeft de wethouder berekend wat de kosten voor de vervuiling van het oppervlaktewater en de kosten voor extra zuivering zijn?

Monsanto beweert onterecht dat Roundup geen resten in de bodem achterlaat. In de VS heeft Monsanto de termen “milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar” van de verpakking van Roundup moeten halen.

Voorzitter, dit college geeft aan dat het gebruik van Roundup goedkoper is dan onkruid met de hand verwijderen. Is dit nou het enige waar het college nog aan kan denken? We praten hier over de gezondheid van mensen, dieren en onze leefomgeving, maar ook dat zet het college gemakshalve opzij voor het besparen van geld. Verdrietige keuze vind ik dat.

Bovendien worden de banen van mensen die het onkruid verwijderen met de hand of met borstels door het gebruik van Roundup op het spel gezet. Ik vraag mij af of er daadwerkelijk bezuinigd wordt wanneer er mensen uit werk worden gejaagd. Het is toch juist de bedoeling van dit college om zoveel mogelijk mensen aan het werk te laten gaan? De gemeente Delft heeft besloten op 21 april jl. besloten te gaan werken met de heetwatermethode van WAVE in plaats van met de DOB methode. Uw collega gemeente heeft met dit besluit haar verantwoordelijkheid getoond en laat zich niet leiden door het enkele feit dat het gebruik van glysofaat is toegelaten.
Wij geven u in overweging dat veel bestrijdingsmiddelen van de lijst van toegestane middelen worden afgehaald na een herbeoordeling. Dit geeft een ieder dan ook de plicht om bij gebruik van een bestrijdingsmiddel zelf na te denken over de veiligheid ervan en niet blind te vertrouwen op het Ctgb.

Overigens ben ik benieuwd naar de reden waarom het college de naam van onze Schriftelijke Vragen van 24 maart 2011 heeft gewijzigd van “Den Haag Monsanto vrij” naar “Roundup Evolution”. Bent u soms huiverig voor deze Multinational? Wij kunnen ons dat wel voorstellen want Monsanto staat erom bekend zijn hand niet om te draaien voor intimidatie.

Ongeacht de naamgeving van de schriftelijke vragen wegen wat de Partij voor de Dieren betreft de risico’s van het gebruik van Roundup niet op tegen de zogenaamde besparingen. Wij willen het college dan ook, namens alle inwoners van Den Haag, alle dieren en de natuur, vragen om met het hart te denken in plaats van met de portemonnee en de proef met Roundup geen doorgang te laten vinden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer