Bijdrage Partij voor de Dieren Raads­voorstel Evene­menten


23 juni 2011

Voorzitter,
Voor ons ligt het raadsvoorstel Evenementen in Den Haag. In de Inleiding wordt al opgemerkt dat evenementen voor Den Haag- een stad die zich met toonaangevende evenementen wil onderscheiden, -van groot belang is. De gemeente vindt ook dat evenementen beeldbepalend moeten zijn voor een stad, dat er van evenementenorganisatoren wordt gevraagd om kwaliteit en vernieuwing. We onderschrijven deze evenementenvisie wat dat betreft dan ook volledig . Ik moet helaas constateren dat er nog wel aan één punt voorbijgegaan wordt. Dierenwelzijn. Een punt dat voor mij van cruciaal belang is voor Den Haag- de internationale stad van vrede en recht. Als we recht willen doen aan deze titel, beeldbepalend willen zijn en voor kwaliteit en vernieuwing willen kiezen, dan mogen we dieren niet veronachtzamen. We mogen niet langer onze ogen sluiten voor het leed dat dieren wordt aangedaan onder de noemer vermaak, we mogen niet langer afwachtend zijn. Deze gemeente dient zelf een ambitieus beleid in te zetten ten aanzien van het verlenen van vergunningen aan organisaties die dieren gebruiken teneinde mensen te vermaken, met name de vergunningverlening aan circussen met wilde dieren.

Het is wetenschappelijk aangetoond middels rapporten uit 2009 dat de intrinsieke waarde van wilde dieren in circussen totaal niet is gewaarborgd. Er waren zelfs duidelijke welzijnsproblemen. Het is dan ook niet vreemd dat in veel landen het fenomeen circussen met wilde dieren verboden is. Voor een stad die al in de nota Dierenwelzijn in 1998 de intrinsieke waarde van dieren erkend en ook toen al van mening was dat het bezoek aan circussen met wilde dieren ontmoedigd dient te worden, zou een beleid in 2011 ondertussen wel verder mogen gaan dan dat. Het staat de gemeente volgens de RvS niet vrij om dierenwelzijn als weigeringsgrond voor een vergunning op te voeren. Echter er zijn andere mogelijkheden om duidelijk te maken dat we dergelijk dierenleed niet tolereren binnen onze gemeentegrenzen in afwachting van een Nederlands verbod op circussen met wilde dieren. Andere gemeenten zoals Capelle en Groningen hebben inmiddels een beleid ingezet waarin zij actief op zoek gaan naar circussen zonder wilde dieren om hen vervolgens een vergunning te verlenen. Op deze manier is er geen ruimte meer voor circussen met wilde dieren. Is de wethouder bereid om een dergelijk voorkeursbeleid te gaan voeren? Of heeft de wethouder andere ideeën om circussen met wilde dieren uit onze internationale stad van vrede en recht te weren? Vindt de wethouder dat deze titel “Internationale stad van vrede en recht” enkel ten aanzien van mensen van toepassing is? Zo nee, hoe komt dit tot uiting in het huidige beleid en dan met name in deze Evenementenvisie ten aanzien van “Vermaak met dieren” en de intrinsieke waarde van dieren?
Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat dit college alsnog een paragraaf hieraan wil wijden om vervolgens de raad een aangepaste versie te sturen, maar toch vraag ik het, is de wethouder daartoe bereid?

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer