Bijdrage - Prinses Juli­a­na­kazerne


2 oktober 2015

De Partij voor de Dieren wil dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de monumentale Prinses Julianakazerne en de aangrenzende ecologische hoofdstructuur. Wij willen in de Nota van Uitganspunten terugzien dat het groen en het rijke historische erfgoed behouden blijven. De passage die uitbreiding met nieuwsbouw mogelijk maakt staat hier haaks op. De Partij voor de Dieren wil nieuwbouw in dit gebied voorkomen en steunen daarom de motie die hiertoe oproept.

Ook maakt mijn fractie zich zorgen over het feit dat nieuwe ontwikkelingen gevolgen hebben voor het behoud van groen. We missen het behoud van bomen in de bestaande uitgangspunten en het zal u wellicht verbazen, maar wij steunen vandaag een motie van de VVD (samen met GroenLinks die ingediend) die ertoe oproept het behoud van de bestaande bomen als uitgangspunt op te nemen.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer