Bijdrage - Ziens­wijze Consessie Rail Haag­landen - OV Metro­pool­regio Den Haag


2 oktober 2015

Voorzitter,

Voor de Partij voor de Dieren is het belangrijk dat we in Den Haag aantrekkelijk en laagdrempelig openbaar vervoer hebben, dat burgers ertoe verleidt om vaker de vervuilende auto laten staan.

Eisen voor wat betreft het minimum aantal aanwezige vervoersverbindingen, rijtijden en nachtritten en de frequenties van die ritten zouden een logisch onderdeel van een kwalitatief goed vervoersniveau moeten zijn.

Deze eisen ontbraken echter nog in het Programma van Eisen, maar nadat de wens om deze eisen wel op te nemen door ons en andere partijen in de commissie is gedeeld, en het gewijzigde voorstel er ligt, kunnen we instemmen met de zienswijze.

Met de kanttekening dat wij geen voorstander zijn van deze MRDH, vanwege het gebrek aan democratische legitimiteit en aan zeggenschap. Ik sluit me aan bij de vragen die daar zojuist over gesteld zijn.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer