Bijdrage Protocol sparen van bomen bij riool­ver­vanging


16 juni 2022

Voorzitter,

Dank aan de wethouder voor de nieuwe versie van het protocol waar de heer Wijsmuller natuurlijk voor heeft gepleit. Bij het debat dit jaar in de commissie gaf de wethouder aan de tekst nog wat aan te passen. Fijn dat dit is gebeurd. De wethouder sprak toen ook uit dat hij het uitgangspunt hanteert om niet te kappen, maar bomen te behouden.

Mijn fractie heeft echter nog steeds zorgen over dit stuk en dat ziet op de restlevensduur van de bomen. Dit is erg moeilijk in te schatten en over het algemeen worden de vele stadsbomen ingeschat op een resterende levensduur van minder dan 15 jaar. Dit betekent dus dat heel vaak voor kap wordt gekozen. Hoe is tot die 15 jaar gekomen?

Het principe is dat als de afstand van de boom tot het riool voldoende is, de boom gekapt wordt als hij minder dan 15 jaar nog te leven heeft. Wat is de reden daarvoor? Dit kunnen toch juist hele beeldbepalende bomen zijn die kunnen blijven staan.

Kan de wethouder verder ingaan op die wortelopdruk. Dit lijkt ook een belangrijke reden voor kap. Is wel eens onderzocht of er een oplossing is tegen wortelopdruk? Bijvoorbeeld watertoevoer naar wortels en bodemleven verbeteren? Heeft type bestrating hier invloed op?

  • Verder wordt er gesproken over slechte groeiplaatsen en dat een nieuwe boom op een gezonde groeiplaats van meerwaarde kan zijn. Wordt daarmee bedoeld op een andere locatie? Of dat de groeiplaats wordt verbeterd? Of dat een ander soort boom het beter doet op diezelfde locatie?

  • Zie tegenwoordig steeds vaker nieuwe bomen met rooster ipv boomspiegel, wat is daar het nut van? Wat doet dit met de bodemkwaliteit?

  • Is wel eens onderzocht dat de levensduur van stadsbomen lager is vanwege gebrek aan voedingsstoffen?

Interessant voor jou

Bijdrage Tweeminutendebat Duinstraat concept voorontwerp

Lees verder

Bijdrage Tweeminutendebat Informatie over openbare ruimte besluiten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer