Bijdrage Raad - Afscheid Christine


8 november 2018

Voorzitter,

Voor dit moment neem ik afscheid van mijn fractie, van de Raad, van het College, van de griffie en van de trouwe bezoekers op de publieke tribune. Ik verhuis maar een klein stukje, van het Spui naar de Korte Poten, maar ik zal me ook daar met overtuiging blijven inzetten voor een duurzamer en groener Nederland, om te beginnen in Den Haag. Een stad van vrede en recht, een stad onder de zeespiegel, zo’n stad kan niet anders dan strijden voor behoud van haar groen en het stoppen van een klimaatverandering die alles waar we hier over debatteren in een ander daglicht kan stellen.

In de afgelopen jaren van samenwerking die ik als buitengewoon plezierig heb ervaren , heb ik dat het meest gewaardeerd. De samenwerking die kan voortkomen uit de erkenning van een overstijgend belang. Het Haags klimaatpact werd door 13 van de 15 hier aanwezige partijen ondertekend.

Ik hoop zeer dat de grote mate van eensgezindheid die spreekt uit het Haags klimaatpact, in de komende jaren zal spreken uit het Haagse klimaatbeleid, het laten meewegen van de belangen van dieren, natuur, milieu en klimaat bij alle besluitvorming die hier tot stand komt.

Wij mensen maken maar 0,01% van het leven op aarde uit, laten we de andere 99,99% zorgvuldig betrekken bij al onze overwegingen. En de belangen van komende generaties.

Elke boom die gekapt wordt, heeft gevolgen voor het aanzien van de stad, de leefomstandigheden van de bevolking.

Ik was heel graag zelf een bijdrage blijven leveren binnen de Haagse raad, maar mijn partij heeft een beroep op me gedaan onze partijleider te vervangen wegens ziekte.

Ik blijf als betrokken inwoner van Den Haag en als volksvertegenwoordiger meeleven met de afwegingen die hier door u gemaakt worden.

Ik wil u raad en voorzitter bedanken voor de plezierige samenwerking, en ik wil de griffie, de ambtelijke staf, de beveiliging, de catering en de techniek bedanken voor de geweldige ondersteuning. U gaat door voor het hoogst haalbare: vrede & recht. Ik wens u daar heel veel sterkte, wijsheid en plezier bij toe. Het ga u goed!

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Raadsvoorstel Programmabegroting 2019-2022 en Raadsvoorstel Halfjaarbericht 2018

Lees verder

Bijdrage Raad - Programmabegroting 2019-2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer