Bijdrage Raad Beheers­ver­or­dening Meer en Bos


30 mei 2013

Voorzitter,

De Haagse natuur is bij dit college kind van de rekening. Als er niet in gebouwd wordt, dan wordt er wel aan de planologische bescherming gemorreld. In dit geval had het college bij het ontwerp de beheersverordening op orde, en kreeg het zelfs een compliment van de AVN, maar besloot het na een zienswijze van één bewoner toch weer terug te draaien.

Een strook grond die het Natura 2000 gebied scheidt van de woningen en dus een belangrijke buffer functie heeft, kreeg van een natuurbestemming de bestemming groen. Een stuk grond dat vanuit ecologisch perspectief een groeipotentie heeft, juist door die nabijheid van het Westduinpark. Dat het nu ‘slechts’ een groenstrook is, is het belonen van de huiseigenaren die de strook in het verleden illegaal bij hun tuin namen.

Om de natuur hier weer de ruimte te kunnen geven en de strook daadwerkelijk een bufferfunctie te laten uitoefenen, is het van belang om de planologische bescherming op orde te hebben. De Partij voor de Dieren steunt daarom het amendement van GroenLinks om dit stuk grond weer de bestemming natuur te geven.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer