Bijdrage Raad twee­mi­nu­ten­debat voeder­verbod


30 mei 2013

Voorzitter,

Mijn fractie heeft op 29 november een vijftal vragen gesteld over een voederverbod. De antwoorden op deze vragen waren in onze ogen teleurstellend waarna we met steun van een aantal andere fracties het onderwerp in de commissie konden bespreken. De wethouder heeft in deze commissie aangegeven het probleem van het overmatige voedselaanbod in een aantal openbare ruimtes in de stad in te zien, maar helaas zijn wij zijn na zijn beantwoording nog niet geheel overtuigd van de aanpak om de nadelige gevolgen hiervan terug te dringen.

Op dit moment is voedsel nog in overvloed aanwezig in de openbare ruimte, doordat bewoners bewust of onbewust voedsel achterlaten. In de vorm van “het voeren van de eendjes” of zelfs hele pannen eten die uit het raam worden gegooid. Veel van het voedsel dat wordt aangeboden is ongeschikt voor vogels waardoor ze te dik worden of zelfs ziektes oplopen (bijvoorbeeld botulisme).

Door het overmatige voedselaanbod kan zelfs de vogelpopulatie steeds ´ongezonder´ worden doordat ook de zwakkere/zieke dieren kunnen overleven en op hun beurt de gezonde vogels besmetten.

Een overaanbod van voedsel zorgt er ook voor dat er voedselresten blijven liggen waardoor vooral ratten en muizen zich gemakkelijker kunnen voortplanten. Dit kan ook nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid van de mens.

En in het kader van ´Den Haag Schoon´: de aanblik van voedselresten trekt zwerfvuil aan, zodat de voederplaatsen makkelijk veranderen in plaatsen waar er illegaal afval wordt gestort. Dit trekt dan weer extra ongedierte aan. Op zich al redenen genoeg om dit probleem harder aan te pakken.

Maar ook niet geheel onbelangrijk: voorkomen brengt minder kosten met zich mee dan genezen; het treffen van preventieve maatregelen bij dierplaagbeheersing is zowel diervriendelijker als beter voor de portemonnee.

Wij willen dan ook middels onze motie de wethouder vragen om te onderzoeken op welke wijze een voederverbod kan opgenomen worden in het APV waarbij een speciale ´voederpas´ in wordt gesteld die kan worden aangevraagd voor een ontheffing voor het voederen van bijvoorbeeld zwerfkatten of het bijvoeren in extreme weersomstandigheden door gespecialiseerde organisaties.

Het uitrollen van een stadsbrede voorlichtingscampagne waarbij bewoners wordt uitgelegd waarom het voedselaanbod in de openbare ruimte dringend beperkt moet worden zou daarnaast absoluut niet overbodig zijn. Wij vernemen graag de reactie van de wethouder.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer