Bijdrage Raad bestem­mingsplan Eurojust


5 juli 2012

Voorzitter, in de commissie heb ik het ook al gehad over de bestemming tuin. In deze bestemming is namelijk ook ruimte gelaten voor meerdere wegen, parkeerplekken en gebouwen. Het groene karakter van deze gronden is dan ook zeker niet op voorhand een gegeven. Ik heb de wethouder gevraagd toe te zeggen dat 90% van de bestemde grond beplant zal worden. Dit kon de wethouder niet en daarom dien ik de volgende motie in:

Verzoekt het college in de regels voor bestemming tuin als aanvullende eis op te nemen dat minimaal 90% van de hiertoe bestemde grond beplant moet zijn

Voorzitter, ontheffingen in het kader van de flora en faunawet wordt makkelijk aangevraagd. Echter bij soorten die op de habitatlijst staan, zoals vleermuizen mag dit alleen wanneer er sprake is van een dwingende reden van groot openbaar belang. Volgens de wethouder is dit een politieke keuze. Maar jurisprudentie en handleidingen vanuit de rijksoverheid laten zien dat een feitelijke onderbouwing hiervoor noodzakelijk is. Om hier duidelijkheid over te krijgen dien ik de volgende motie in

Verzoekt het college om:
• De Raad op korte termijn te informeren over wanneer en op welke gronden er besloten wordt wanneer er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang
• Tevens de raad als voorbeeld de argumentatie voor het verzoek tot ontheffingvoor de vleermuizen mee te sturen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer