Bijdrage Raad Metro­pool­regio


13 juni 2013

Voorzitter, de Partij voor de Dieren heeft al eerder grote vraagtekens gezet bij de noodzaak en de haast om een nieuwe bestuurlijke laag op te tuigen. Dat samenwerking tussen gemeentes nodig is ontkennen wij niet, maar een nieuwe bestuurslaag is daar niet voor nodig. Vervolgens lees ik ook nog dat de Metropoolregio zich wil bezig houden met bereikbaarheid en economisch vestigingsklimaat. Voor groen en ruimte worden geen ambities geformuleerd. Voorzitter, ook dit vindt de Partij voor de Dieren een gemiste kans.

Om de directeur van Alterra maar eens te citeren: “Natuur en sociaal-economische ontwikkeling gaan samen [...] Met natuurontwikkeling kunnen regio's nieuwe economische groei creëren, bijvoorbeeld op recreatief vlak, maar vergeet de zuiverende werking van de bossen niet als het gaat om CO2-uitstoot. Natuur is van invloed op gezondheid en welzijn van mensen, waardoor ziektekosten kunnen teruglopen. Laten we inventief zijn, juist in een economische recessie."

In het raadsvoorstel staat dat de kwaliteit van leven van de bewoners verbeterd kan worden door de aanwezige omvangrijke en aantrekkelijke groene gebieden te beschermen tegen toekomstige ruimtelijke aanspraken. Maar hoe de Metropoolregio hier voor gaat zorgen is niet duidelijk. Sterker nog, de gemeente laat nu al zien dat die bescherming op dit moment nog niet geregeld is. Steeds weer delen van parken en groengebieden opgeofferd. Dat hebben we vanavond ook weer gezien. En zelfs bij de samenwerking tussen gemeenten blijkt nu al dat natuur en groen onderaan de prioriteitenlijst staan, denk maar aan de Rotterdamsebaan. Volgens Den Haag moeten we landschappen ontwikkelen en bestaande natuur verbeteren door de bestuurlijke drukte terug te dringen en een nieuw verdienmodel met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties te ontwikkelen.

Voorzitter, hier breekt mijn figuurlijke klomp. Nu al gaat het keer op keer mis met de bescherming van bestaande natuur. Een extra bestuurslaag en een verdienmodel moet dat verbeteren? Natuur is waardevol, nu al, daar hoeft geen verdienmodel bij. Het Teeb onderzoek heeft al laten zien dat natuur meer oplevert dan het kost. Minder gezondheidskosten, natuurlijke plaagbestrijding in de landbouw, waterzuivering en ga zo maar door. Laten we nu dan ook eens echt natuur gaan beschermen in plaats van afbreken.

De Partij voor de Dieren kan dan ook niet instemmen met een nieuwe bestuurlijke laag, die de afstand tot de burger nog groter maakt, en die zich nu vooralsnog alleen op vervoer en economie gaat richten.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer