Bijdrage Raad Nota Volks­ge­zondheid


16 februari 2012

Voorzitter,de Haagse nota Gezondheidsbeleid beoogt een gezonde leefstijl te bevorderen. En dat is hard nodig, gezien de cijfers. De vorige sprekers hebben hier al wat over gezegd. Om daadwerkelijk de gezondheid en levenstijl van burgers te verbeteren is een integrale aanpak nodig. Dit onderschrijft het college ook in de nota. Maar wanneer het in de nota dan gaat om de relatie tussen de leefomgeving en de gezondheid, worden er geen maatregelen genomen. Uit de Gezondheidsmonitor 2010 van de GGD blijkt dat luchtkwaliteit en geluidsoverlast een probleem vormt voor de gezondheid van onze inwoners. Dat Luchtkwaliteit in de landelijke nota Volksgezondheid geen speerpunt is, is wat mijn fractie betreft te betreuren, maar verder geen reden om daar vervolgens als gemeente geen extra maatregelen op in te zetten1. Gezonde lucht is een basis voorwaarde om gezond te kunnen leven.

De wethouder heeft tijdens de commissie behandeling gezegd dat in het Actieplan luchtkwaliteit maatregelen opgenomen worden voor de volksgezondheid. Voorzitter, ik krijg hier toch wel een beetje het “kastje-muur” gevoel. In het oude actieplan luchtkwaliteit wordt verwezen naar de gezondheidsnota en nu weer naar het nieuwe actieplan. Voorzitter, zo komen we er natuurlijk niet.

Gezien het belang van de volksgezondheid, wil ik de wethouder dan ook vragen in de gezondheidsnota matregelen op te nemen die de luchtkwaliteit en daarmee de gezondheid verbeteren. Is hij daartoe bereid?

Deze week nog bleek uit wetenschappelijk onderzoek dat luchtvervuiling de kans op beroertes met 30% verhoogt en leidt tot geheugenverlies. Fijnstof en ultra-fijnstof waren hiervoor verantwoordelijk. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft al gewaarschuwd dat de fijnstof-normen te hoog zijn en gezondheidsschade niet uitsluiten. De gemeente zou dan ook juist in moeten zetten op aanvullende maatregelen om de volksgezondheid te beschermen, en niet louter het behalen van de normen.

Voorzitter, Uit de Gezondheidsmonitor 2010 van de GGD blijkt dat geluidshinder een bron van grote zorgen is, tweederde van de Hagenaars ervaart enige vorm van geluidshinder en ruim 25% ervaart ernstige geluidshinder. Dit heeft natuurlijk ook een gezondheidseffect, voor 112.500 Haagse burgers betekend dit een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. En tel daarbij op dat wonen binnen 100 m van de snelweg of 50 m van een drukke stadsweg de kans op hart- en vaatziekte en longaandoeningen significant verhoogd vanwege de uitstoot van stoffen als roet en fijnstof. Voorzitter, ik begrijp dan niet waarom er geen enkele maatregel in de nota volksgezondheid is opgenomen die dit probleem aanpakt. Daarom dien ik de volgende moties in:

Motie aanpak luchtkwaliteit
Motie aanpak geluidshinder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer