Bijdrage Raad oprichting Duur­zaam­heids­centrum


25 april 2013

Voorzitter. Voor de oprichting van het Duurzaamheidscentrum zal een oud, slecht geïsoleerd pand aan de Brouwersgracht 2 moeten worden verduurzaamd. Ik stel me zo voor dat de wethouder er met kwast en een blik groene muurverf zal binnenwandelen om een paar cosmetische groene streken te trekken. Mogelijk zal hij zelfs wat extra inspanning leveren om ook de voorgevel van het gebouw mooi groen te kleuren. Om daarna te verzuchten: ‘zo. dat hebben we ook weer gehad.’

Laat ik dit vooropstellen: elke stap die dit college zet voor duurzaamheid, ook een kleine stap, juicht mijn fractie toe. Omdat wij er bij de Partij voor de Dieren van uitgaan dat ook kleine stapjes deel uit kunnen maken van grote ambities. Maar het Duurzaamheidscentrum Den Haag mist élke ambitie. Ik heb de wethouder herhaaldelijk om toezeggingen gevraagd over hoe dit centrum zal bijdragen aan het halen van de klimaatdoelstellingen van de stad Den Haag in 2040. De wethouder wilde zijn Haagse duurzaamheidscentrum echter op geen enkele manier committeren aan de Haagse duurzaamheidsdoelstellingen. En dat, voorzitter, maakt dit centrum tot een lege huls. Symboolpolitiek. Om deze reden hoopt de Partij voor de Dieren dat de wethouder dit inmiddels ook heeft ingezien en daarom de volgende motie (Energiedoelstellingen) ook kan ondersteunen.

Kwalijker nog wel is het dat het duurzaamheidscentrum ontbreekt aan onafhankelijk toezicht. De Raad van Advies is inmiddels zelfs vervangen door een Inspiratieraad waarin o.a. de gemeente zelf en een aantal partijen met commerciële belangen plaats zullen nemen. Aan tafel mag verder slechts één onafhankelijke deskundige aanschuiven. Het centrum lijkt niets meer dan een showcase te worden voor biologisch afbreekbare proefballonnetjes. En aangezien wij toch nog enige hoop hebben in het groene hart van onze wethouder gaan wij er vanuit dat hij ook onze motie (Raad van Advies) positief zal ontvangen.

Voorzitter. Het college hoopt dat het duurzaamheidscentrum op zal treden als katalysator. Van katalysators is echter bekend dat ze niet procesbepalend zijn, maar alleen een al lopend proces kunnen versnellen. In het geval van het Duurzaamheidscentrum zal dit dus het proces zijn waarbij bedrijven zichzelf een groen imago aanmeten om meer producten of diensten te kunnen verkopen. Den Haag heeft méér dan een katalysator nodig, Den Haag heeft een koerswijziging nodig. Van een groei-economie naar een stabiele duurzame economie. Van leven om te eten, naar eten om te leven. Naar een erkenning van de grenzen die onze aarde stelt. Wij hopen dan ook dat zowel het college als de coalitiepartijen dit erkent en onze moties zal steunen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer