Bijdrage Raad over Benoor­denhout, Afval, Fietsen


19 april 2012

Beheersverordening Benoordenhout Noord-Oost

Voorzitter, in het gewijzigd voorstel heeft de wethouder aangegeven dat er binnen de bestemming groen geen omgevingsvergunning vereist is, omdat er in deze bestemming geen bijzondere waarde aanwezig zijn die via deze vergunning beschermd dienen te worden.

Ik heb bij het terugluisteren van de commissievergadering gehoord dat hier nog veel onduidelijkheid over leeft. Ik wil dan ook van de wethouder vragen of hij kan uit leggen hoe het zit met de flora en faunawet. Het kan immers zijn dat op deze gronden soorten zich vestigen die onder deze wet vallen, klopt het dat hier gewoon een aparte ontheffing via de FF voor nodig blijft?

We hebben eerder al een discussie gevoerd over de invulling van de bestemmingen groen en natuur. Wat de Partij voor de Dieren betreft beschermen we bestaande natuur in den haag, ongeacht of het in een provinciaal of gemeentelijk plan is opgenomen. Wat mijn partij betreft kan je ook niet op voorhand besluiten dat er in een stuk groen geen bijzondere waarde aanwezig zijn die bescherming verdienen, natuur staat immers niet stil. Ik hoop dan ook dat de wethouder dit wil herzien.

Huishoudelijk Afvalplan

Voorzitter, zoals ik tijdens de eerste termijn ook al zei, zamelen we als het aan de Partij voor de Dieren ligt zowel gft als kunststof apart in. Als je je bedenkt dat GFT de grootste fractie van het huishoudelijk afval is en er nu maar 15% van het gft gescheiden wordt aangeboden, is er duidelijk ruimte voor verbetering. Het simpelweg stoppen het met gescheiden inzamelen van gft zien wij niet als oplossing. Immers wanneer gft afval bij het restafval gekieperd wordt, levert na-scheiding minder op, omdat door contact met vooral de natte GFT fractie de kwaliteit van papier, plastic en textiel verminderd. Ondertussen komt het organische afval in contact met zware metalen en wordt het onbruikbaar voor compost.

Wanneer blijkt dat het huidige abonnementensysteem niet werkt, moet er ook gekeken worden naar waarom dat zo is en op zoek worden gegaan naar oplossing. Door de manier van gft inzamelen aan te passen naar de wens van de bewoner kan een hele hoop winst behaald worden, daarom de volgende motie: proef nieuwe middelen GFT inzameling

Dan kom ik op het kunststof. Kunststof maakt net als gft een aanzienlijk deel uit van de Haagse afvalstroom. Wat de Partij voor de Dieren betreft gaan we dan ook voortvarend aan de slag met het gescheiden inzamelen daarvan.

Tijdens de commissiebehandeling wees het HMC erop dat voor kuststof inzameling plastic hero zakken zijn, Als gemeente kunnen we ons hiervoor aanmelden, waarna de zakken kosteloos door burgers aangevraagd kunnen worden. Voordeel is dat mensen die zakken in de keuken, schuur, tuin of op het balkon kunnen hangen. Door de kunststof inzameling via deze zakken te laten gaan in plaats van via kliko’s kan er ook apart ingezameld worden in wijken met gestapelde bouw. En kan in de wijken waar een kliko gebruikt wordt, de kliko voor GFT afval blijven. Ik hoor graag de reactie van de wethouder hierop.

Voorzitter, wat de Partij voor de Dieren betreft gaan we hier dan ook mee aan de slag, vandaar de motie: proef inzamelzakken plastic.

Verder vindt de Partij voor de Dieren het echt onvoldoende dat er op dit moment maar 40 kunststofbakken in de stad staan. Om een vergelijking te maken, in de stad staan 200 glasbakken. Als wij willen dat onze burgers hun afval gescheiden aan bieden moeten we ze daarin wel tegemoet komen. Het hierbij afwachten van een akkoord tussen de VNG en de verpakkingsindustrie speelt voor ons geen enkele rol. Een gezonde en schone leefomgeving is namelijk niet in geld uit te drukken. Vandaar de volgende motie om het college hierbij aan te sporen: motie verdubbeling aantal kunststofcontainers.

Fietsen CS

Voorzitter, de realiteit is dat er nu te weinig fietsparkeerplekken bij CS zijn. Op dit moment kan je op een klein en overvol hoekje van het KL plein stallen, of je fiets 2 verdiepingen omhoog slepen in de flat aan de Rijnstraat, in de hoop dat daar plek is. Intussen wordt er wel streng gehandhaafd op verkeerd geparkeerde fietsen. De Partij voor de Dieren is van mening dat er eerst gezorgd moet worden voor voldoende toegankelijke parkeerplekken voordat er streng gehandhaafd wordt. De Partij voor de Dieren vindt het dan ook onbegrijpelijk dat de parkeerplekken op het KJ plein niet op de kortst mogelijke termijn uitbereid worden. Met een slimme inrichting en misschien een paar leuke bloembakken kan de stalling daar dubbellaags worden, of we gebruiken gewoon de ruimte van het plein, dat verder toch leeg staat en breiden de omvang van de stalling uit. Daarom steunen wij de motie van GroenLinks op dit punt dan ook volledig.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer