Bijdrage raad Program­ma­be­groting 1e termijn


7 november 2013

Voorzitter, vandaag bespreken we de laatste begroting van dit college. Een begroting waarin wederom wordt gekozen voor steen en asfalt. Waarin de lange termijn belangen, zoals een gezonde en groene leefomgeving het weer afleggen tegen de korte termijn economische belangen.

En dat blijf ik zonde vinden. De Partij voor de Dieren wil dat er beleid wordt gevoerd waar kostbare lange termijn belangen een centrale plaats in hebben. Waarbij het hebben en houden van een gezonde, groene leefomgeving kaders stelt aan nieuwe ontwikkelingen. Waarbij keuzes worden gemaakt zodat de stad ook over 10 jaar leefbaar is voor mens en dier.

Zoals Gandhi ooit zei: de mate van beschaving is af te lezen aan de manier waarop men met dieren omgaat. En dan is die beschaving vanuit de gemeente voor verbetering vatbaar. Want voorzitter, juist bij de begroting is het een simpele kwestie van keuzes maken. Keuzes over de waarden die wij belangrijk vinden en waar we het geld van de inwoners aan willen uitgeven.

Namens de kiezers die de Partij voor de Dieren hebben gekozen wil ik vandaag dan ook wederom verzoeken om meer te investeren in dieren, natuur en milieu. Zolang de gemeente hier onvoldoende in investeert, zal mijn partij daar elke keer weer om vragen.

Voorzitter. Ik begin met het dierenwelzijn. De wet heeft vastgelegd dat de gemeente twee weken verantwoordelijk is voor de kosten van de opvang van zwerfdieren. Maar het is in Den Haag helaas niet zo dat de daadwerkelijke uitgaven die asielen in die eerste twee weken maken, door de gemeente worden vergoed.

De gemeente Den Haag reserveert hier namelijk een apart bedrag voor waar de organisaties het maar mee moeten doen. Dus ook al worden er meer kosten gemaakt, de overheid betaalt de rekening niet.

Het mag en kan niet zo zijn dat de uitvoering van een wettelijke taak alleen op basis van budgettaire ruimte wordt vergoed. En dat dit helemaal niet nodig is bewijst de gemeente Heemskerk. Deze gemeente heeft besloten dieren een prominente plek te geven in het gemeentelijk beleid. Voor de zwerfdierenopvang heeft de gemeente het Heemskerkse model ontworpen dat door de VNG als model is overgenomen.

In dit model verleent de gemeente geen subsidies aan dierenopvang-organisaties, maar gaat de gemeente zakelijke contracten met hen aan voor geleverde diensten. Dit maakt de opvang financieel minder kwetsbaar en komt dus ten goede aan vele dieren. Wij zien graag dat Den Haag hiervan leert en daarom dien ik de volgende motie in.

Zoals in het jaarverslag van het Haags Dierencentrum is te lezen, komen er door de crisis steeds meer zwerfdieren binnen en verkeren deze dieren ook steeds vaker in een slechtere conditie. Meerdere opvangcentra in Den Haag hebben dan ook alle zeilen bij moeten zetten om hun hoofd boven water te houden. Daarom dient de Partij voor de Dieren vandaag het amendement in om hier voor 2014 extra geld voor te reserveren. Wij zien namelijk liever dat we de wettelijke taak juist uitvoeren en de opvang van wilde dieren helpen, dan dat we geld uitgeven aan posters om mensen naar Scheveningen te lokken.

Ten aanzien van de opvang van zwerfdieren is voorkomen natuurlijk beter dan genezen. De Dierenambulance heeft deze week ook aan de noodrem getrokken over de schrikbarende hoeveelheid gedumpte huisdieren in het Zuiderpark. Als huisdiereigenaren afstand willen doen van hun dier, dan moeten ze dit verstandig doen. En natuurlijk is het net zo belangrijk dat men weet welke verantwoordelijkheden een huisdier hebben vraagt. Door nu te investeren in een campagne verantwoord huisdierenbezit, zal de gemeenten uiteindelijk ook echt minder kwijt zal zijn aan de opvang van zwerfdieren. Hopelijk doen dan ook minder mensen afstand van hun huisdier. Daarom dien ik de volgende motie in.

Voor wilde dieren die in de problemen komen doet de gemeente bijna helemaal niets. Tenzij ze dood zijn of iemand de politie heeft gebeld. En dat terwijl deze dieren vaak in de problemen komen door menselijk toedoen. De gemeente gaat wel geld uittrekken voor een campagne. In een tijd dat iedereen de portemonnee leger ziet worden, gaan we mensen oproepen geld te doneren. De Partij voor de Dieren vindt dit het afschuiven van je verantwoordelijkheden. Als een gemeente als Leidschendam een ritbijdrage van € 20 euro voor de dierenambulance betaalt, dan moet Den Haag dat toch ook kunnen doen? Daarom voorzitter, het volgende amendement.

Dan kom ik op milieu. Vorig jaar is er op het programma Milieu en Duurzaamheid nog eens € 1,1 miljoen euro bezuinigd, waarbij onder andere bezuinigd is op de zeer succesvolle subsidie voor dak- en vloer isolatie. Dezelfde subsidie die door het college als belangrijk wordt gezien om de stad klimaatneutraal te krijgen. Maar ondanks de meevaller van € 115 miljoen euro, wordt de bezuiniging van vorig jaar in deze begroting niet teruggedraaid. Dit snapt de Partij voor de Dieren niet. Met de klimaatambities van dit college lijkt het mij niet verstandig te gaan bezuinigen op maatregelen die hier nu juist een bijdrage aan leveren. En daarom voorzitter, dien ik het volgende amendement in:

Besluit om:

Het programma Milieu & Duurzaamheid (20), product Bijdrage aan klimaatdoelen & duurzame energie, met € 400.000 euro te verhogen;
Het programma City Marketing en Internationale Stad (21) product Citymarketing , met € 400.000 euro te verlagen.

Dan kom ik op groen. Steeds meer bouwplannen van de gemeente vragen de kap van grote aantallen bomen. Daarnaast is het voor particulieren ook makkelijker om bomen te kappen, bijvoorbeeld in de achtertuin. Bomen kleden de stad niet alleen aan, ze leveren ook belangrijke diensten. Zo zuiveren ze de lucht, nemen ze regenwater op, bieden ze schaduw en ga zo maar door. Het kappen van bomen is met creatief denken soms niet eens nodig. Om het groen in stad te beschermen en te zorgen dat Den Haag weer een groene stad aan zee wordt, dien ik de volgende motie in.

Dan kom ik op een ander onderwerp. Bont. Nu het weer kouder wordt zijn er steeds meer jassen met bontkragen op straat en in de winkels te zien. Kleding waar dus wel degelijk de huid van dode dieren voor is gebruikt. Dieren die een afschuwelijk leven hebben geleid worden hier op vreselijke wijze voor afgeslacht. Helaas beseffen steeds minder mensen dat de mooie bontkraag maar al te vaak echt bont is. Om een signaal af te geven dient de Partij voor de Dieren dan ook de volgende motie in.

Dan sluit ik af op een positieve noot. Begin oktober is onze stad verkozen tot Vegahoofdstad van Nederland. Waar we voor de strijd om de culturele hoofdstad flink de portemonnee hebben getrokken, heeft de gemeente voor deze titel Vegahoofdstad van Nederland niet veel hoeven doen. Om te zorgen dat Den Haag volgend jaar weer deze titel krijgt is medewerking van het college weldegelijk gewenst. En daarom dien ik de volgende motie in.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer