Bijdrage raad Program­ma­be­groting 2e termijn


7 november 2013

Voorzitter,

Het is triest weer te moeten vernemen dat over belangrijke zaken die vanzelfsprekend moeten zijn toch politieke keuzes moeten worden gemaakt. Dierenwelzijn en het opkomen voor de zwakkere in onze samenleving zouden prioriteit moeten hebben boven alles. En al helemaal boven miljoenen verslindende prestigeprojecten en onnodig asfalt.

Want de wethouder weet zelf ook dat het geld er is, wij maken alleen een andere keuze in de investeringen hiervan. Wij maken wel de keuze om echt investeren in het welzijn en de gezondheid voor mens en dier en op te komen voor hen die geen stem hebben. En niet in het aantrekken van nog meer toeristen naar de stad die de leefbaarheidsproblemen alleen maar vergroten en uiteindelijk zullen leiden tot nog veel meer geldverspilling in steen en asfalt.

En zeg nu zelf, in onze amendementen vragen we € 725.00 euro voor dierenwelzijn. Voor de wiskundigen onder ons, dit is 0,4% van wat het Spuiforum tot nu zou gaan kosten (zonder de te verwachten meerkosten). Een schijntje dus tegenover een project dat totaal geen draagkracht heeft in deze stad. Iets wat Dierenwelzijn wel heeft.

En met ons voorstel blijft er zelfs ook nog 96% van het budget over om toeristen naar Scheveningen te lokken over. Financieel gezien is dierenwelzijn dus absoluut geen zware last. U wilt alleen niet investeren in dierenwelzijn, dat is helaas de keuze die u maakt.

Met betrekking tot voorlichting over verantwoord huisdierenbezit. Op de website staat inderdaad informatie. Maar de praktijk wijst uit dat deze passieve informatievoorziening niet genoeg is. Het aantal gedumpte en afgestane dieren neemt alleen maar toe. De gemeente moet dus actief actie gaan ondernemen. Dit niet alleen ten goede van de dieren maar ook van haar eigen portemonnee; hoe minder zwerfdieren, hoe minder kosten voor de gemeente. Als een campagne voor het aantrekken van toeristen kan, moet dit zeker ook gelden voor het voorlichten van (toekomstige) huisdiereigenaren.

De wethouder vertelde vol trots dat er 7% groen bij is gekomen in de stad. Maar wethouder, groen is meer dan een kleur. De kwaliteit van groen in de stad neemt alleen maar af. Een grasveldje heeft niet dezelfde ecologische kwaliteit als een stuk onaangeroerde beplanting. En een jonge boom heeft niet dezelfde ecologische kwaliteit als een oude boom. Indien u echt zo voor bomen en groen bent als u zegt, zou u dit toch ook in moeten zien. Wij zullen dan hier dan ook aandacht voor blijven vragen.

Voorzitter. Ik zou graag een dringend moreel appel willen doen op de collegepartijen. Niet alleen voor de motie over bont (die in Amsterdame wel is aangenomen door de gehele raad met uitzondering van de VVD en CDA). Laat uw hart spreken. Goede zorg voor al het leven in deze stad heeft toch de prioriteit?

Laten we als stad die de mond vol heeft over "vrede en recht" onze naam dan ook hoog houden. En dit ook laten gelden voor alle dieren.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer