Bijdrage Raad Bestem­mingsplan Spuiforum


31 oktober 2013

Voorzitter, de Partij voor de Dieren is tegen dit bestemmingsplan. En ik vind het ongelofelijk dat het college een dergelijke financiële uitspatting voorstelt, terwijl over minder dan een half jaar verkiezingen zijn.Als men echt gelooft in dit plan, laten we dan de burgers beslissen of het Spuiforum er moet komen, en til dit plan over de verkiezingen heen.

De Partij voor de Dieren houdt vast aan haar idealen. Wij willen dat het college gemeenschapsgeld inzet voor een schoner leefmilieu, meer groen en een aangenamere stad voor mens en dier.Om dan miljoenen in een nieuw prestige bouwproject te steken, terwijl ernaast panden leegstaan wij vinden wij een slechte keus. En niet passend bij een college dat altijd de mond vol heeft over duurzaamheid.

Zoals een inspreker tijdens de commissievergadering ook al stelde, dit bestemmingsplan verhult de procedurele risico's van het Spuiforum, die zich vertalen in forse vertraging en meerkosten.En instemmen met dit plan zal leiden tot een nieuw hoofdpijndossier, gekenmerkt door vertragingen en het langzaam leeglopen van de algemene middelen.En daarom zal de Partij voor de Dieren vanavond tegen dit bestemmingplan stemmen.

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer