Bijdrage Raad - PvdD tegen nog 10 jaar fossiele warmte in Ypenburg


18 september 2014

Voorzitter,

Dat de aarde niet verder opwarmt dan 2°C, is van levensbelang voor mens en dier. Dat weegt wat de Partij voor de Dieren betreft zwaarder dan de belangen van welk fossiel energiebedrijf dan ook. De warmtekrachtcentrale in Ypenburg dient daarom zo snel mogelijk te worden vervangen door een duurzame warmtebron.

De Gemeente heeft de wens van de bewoners om over te stappen op duurzame energie en de kansen die Ypenburg heeft om als voorbeeld voor de stad te zijn eerder niet aan gegrepen voor het inzetten van de noodzakelijke transitie. Door in te stemmen met dit bestemmingsplan, bestendigen we een onwenselijke situatie voor de komende tien jaar. Dit vindt de Partij voor de Dieren typerend voor de passieve houding die de gemeente tot nu toe inneemt ten opzichte van Eneco.

Het college heeft de ambitie om van Den Haag in 2040 een klimaatneutrale stad te maken. Wat betreft de Partij voor de Dieren is de stad dat al in 2020. Instemmen met het bestemmingsplan, remt de realisatie van deze klimaatdoelstellingen. De situatie zoals hij nu is wordt al jaren gedoogd, waardoor de urgentie om de huidige situatie te legaliseren voor de Partij voor de Dieren volledig.

Voor ons biedt de gedoogsituatie waarin Eneco nu verkeerd juist een kans een duurzame draai te geven aan de warmtevoorziening in Ypenburg en Den haag in het algemeen. In plaats van dezelfde weg te vervolgen door de huidige situatie te bestendigen, biedt dit moment het college en actieve rol in te nemen en samen met Eneco te werken aan een transitie naar duurzame energievoorziening

Voorzitter, duurzame energie is iets waar de bewoners van Ypenburg al langer om vragen en wat Eneco in ieder geval pretendeert te willen. Nu dit college nog. We vragen de wethouder dan ook zo snel mogelijk in gesprek te gaan met Eneco en onder loep te nemen hoe groen de duurzame tak Eneco Solar, Bio & Hydro daadwerkelijk is. We verwachten in de voortgangsrapportage van de Energievisie de wil en concrete plannen te vinden die Den Haag en daarmee ook Ypenburg zo snel mogelijk van duurzame energie voorzien.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer