Speech People's Climate March


21 september 2014

Dames en heren, vandaag vormen wij het hart van Nederland! Ik ben heel bij dat we samen met mensen vanuit allerlei windstreken laten zien dat we ons ernstige zorgen maken over de opwarming van de aarde en daarmee alles wat op aarde leeft, bedreigt. Klimaatverandering bedreigt het leven van miljarden mensen, dieren en planten. Maar de bestuurders van ons land, ons mooie land goeddeels gelegen onder de zeespiegel, liggen er niet wakker van. Het enige klimaat waar onze regering wakker van ligt is het investeringsklimaat. Veel politici luisteren zeer selectief naar de berichten over het klimaat. Onze regering speelt mooi weer met de twijfel die klimaatsceptici zaaien.

De aarde warmt helemaal niet op, maar koelt juist af! De mens heeft geen enkele invloed op het klimaat, dat soort berichten. Wij staan hier vandaag, omdat u en ik geloven in een no-regret scenario. Wij nemen het zekere voor het onzekere en sluiten ons aan bij de 95% van de klimaatwetenschappers die voorspellen dat er storm op komst is als we achter over blijven leunen en niets doen aan de klimaatveranderingen.

Geweldig dat u hier vandaag bent. Samen vormen we het hart van het groeiend verzet tegen de ongebreidelde uitstoot van broeikasgassen. Het hart dat wij vormen laat zien dat we de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering met hart en ziel steunen. Een prachtig symbool, waarmee we de mensen die daar nu al slachtoffer van zijn, zoals de bewoners van Tuvalu en de Malediven die hun eilanden onder water zien verdwijnen, letterlijk een hart onder de riem steken.

Het minste dat je mag verwachten van politici is dat ze voorzorgsmaatregelen nemen om de opwarming van de aarde niet tot een kritiek punt te laten komen. Maar in de Haagse politiek speelt de muziek door, terwijl de boot zinkt. De Partij voor de Dieren wil dat Nederland en de Europese Unie voorlopers worden in de wereldwijde opdracht om de opwarming van de aarde op zijn minst te beperken tot maximaal 2 graden celsius. De overheid moet kaders stellen waarbinnen verantwoorde productie en consumptie mogelijk is.

In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen tot nul zijn gedaald. Dan zijn we ‘klimaatneutraal’. Dat kan alleen als we razendsnel omschakelen naar de hernieuwbare schone energiebronnen. En we moeten met zevenmijlsstappen naar forse energiebesparing. Door minder te produceren en consumeren en te stoppen met het verspillen van energie. Gemeente, provincie, land en wereld moeten de handen ineen slaan komen om dat te bereiken.

Hier in Den Haag, willen we de meters maken die het Binnenhof nalaat. Het stadsbestuur streeft er officieel naar dat Den Haag in 2040 klimaatneutraal is, maar komt nog nauwelijks in actie. Dat komt, lieve mensen, doordat andere politieke partijen maatregelen tegen klimaatverandering niet van levensbelang vinden, maar zien als een bijproduct, een illustratie van hun groene bedoelingen.

Typerend daarvoor is, dat het klimaat in het college-akkoord van Den Haag voornamelijk wordt vermeld als onderdeel van Vestigingsklimaat. Eerst geld verdienen, dan kunnen we het ons daarna weer veroorloven om aan het klimaat te denken. Maar de vraag is of het begrip veroorloven nog in geld uit te drukken is. We kunnen het ons niet veroorloven om halfslachtige maatregelen te nemen!

De Partij voor de Dieren wil dat de hele gemeentelijke organisatie, de grootste energiegebruiker van Den Haag, al in 2020 is overgestapt naar hernieuwbare energie en klimaatneutraal is. Binnen 5 jaar dus. Bedrijfspanden, overheidsgebouwen en woningen moeten energie gaan besparen en de stad wordt voorzien van wind- en zonne-energie en aardwarmte.

Fossiele politici moeten loskomen van de grote fossiele energiegiganten. Ze moeten juist kleine bewonerscollectieven stimuleren die onderling opgewekte energie uitwisselen en stoppen met gemeentelijke investeringen die gericht zijn op fossiele brandstoffen of de fossiele industrie. De gemeente moet een kringloopstrategie voor de stad ontwikkelen waarin grondstoffen- en energieverbruik, uitstoot van CO2 en hergebruik van afval serieus worden meegewogen.

Mes en vork zijn de belangrijkste wapens in de strijd voor een duurzame wereld. De veehouderij is wereldwijd verantwoordelijk voor 18% van de uitstoot van broeikasgassen. Meer dan alle auto’s, vliegtuigen, schepen, trucks en andere vormen van vervoer samen! Daarom wil de Partij voor de Dieren dat we omschakelen naar een meer plantaardig voedingspatroon, zodat de veestapel kan krimpen. Het Noorse leger voerde om die redden Meatfree Monday in. Den Haag moet dat voorbeeld volgen!

De gemeente moet horecaondernemers en bedrijven oproepen een wekelijkse vegetarische dag in te stellen, en moet campagnes en scholen steunen die zich richten op de transitie naar een plantaardig voedingspatroon. New York heeft al scholen waar de leerlingen alleen plantaardig voedsel geserveerd krijgen, waarom zou Den Haag achterblijven?

Lieve mensen, We staan vandaag te midden van natuurkrachten die ons van energie zouden kunnen voorzien, zonder dat dat leidt tot verdere opwarming van de aarde: zon, wind en water. De hernieuwbare energie is er, de kennis is er, alleen de politieke wil die ontbreekt. We kunnen het ons niet veroorloven door te gaan op de doodlopende weg van fossiele brandstoffen, die gebaseerd is is op massale sterfte van planten en dieren uit het verleden en bijdraagt aan de massale sterfte van mensen, planten en dieren in onze generatie. Wij zijn de laatste generatie die het tij nog kan keren, als we daar vol voor gaan.

Daarom vind ik het hartverwarmend dat u hier vandaag bent. U schudt Den Haag en de rest van de wereld wakker. U laat zien, samen met mensen over de hele wereld, dat de politiek nu in actie moet komen, voor het te laat is. Laten we elkaar niet meer uit het oog verliezen en samen strijden voor het groeiend verzet tegen een beleid dat de toekomst van onze kinderen in gevaar kan brengen. Wij zijn de kiem van wat kan uitgroeien tot de nieuwe hoop voor nieuwe generaties. Waar u vandaag voor opkomt is van echte betekenis, voor alles wat in de troonrede en de miljoenennota vergeten is.

Nederland heeft een traditie waarin we de strijd tegen het water hebben gewonnen. Nog wel. Maar de enige kans die we hebben om dat zo te houden is te vechten tegen de groei-, de schuld- en de geldverslaving. Tegen politici die dromen van geld als water. Er zijn gelukkig nog mensen met het hart op de goede plek. Fijn dat we elkaar gevonden hebben!

Dank u wel!

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer