Bijdrage Raad, verkeers­vei­ligheid, openbare ruimte en Grote Markt­straat


22 november 2012

Meerjarenprogramma verkeersveiligheid
Voorzitter, verkeersveiligheid is van grootbelang. En zoals de wethouder tijdens de commissie vergadering ook al aangaf hebben weggebruikers daar ook een eigen verantwoordelijkheid in hebben, door zich aan de regels te houden. Verkeersongelukken kan de gemeente dan ook helaas nooit geheel voorkomen. Maar de Partij voor de Dieren denkt graag mee over hoe we zoveel mogelijk ongelukken kunnen voorkomen. En dan kom ik toch wee rop die risicovolle trajecten en locaties, de meeste van die locaties zijn ook vermeld op de site van fiets-in-de-knel.
De wethouder heeft aangegeven dat soms moeilijk plekken zijn, waar een oplossing niet in een keer voor handen is. Tot er een oplossing is lijkt het mijn partij wel zinvol als er bij deze plekken een extra bord komt met iets van ‘let op gevaarlijke kruising’ zo worden weggebruikers in ieder geval geattendeerd om extra op te letten. Daarom wil ik de volgende motie in dienen.

Verzoekt het college om:
• Op de nog niet opgeloste risicovolle trajecten en locaties verkeersdeelnemers te waarschuwen voor een verkeersonveilige situatie.

Kadernota openbare Ruimte
Voorzitter, toegankelijker schoolpleinen en sportvelden en gebruik van braakliggend gebruik zijn punten waar de Partij voor de Dieren ook achter staat. Maar er zijn ook punten waar mijn partij minder enthousiast over is. Zo staan er mooie woorden over het belang van groen in de woonomgeving, maar is onder de groene stad aan zee geen enkel groen punt opgenoemd.

Voorzitter, dan wil ik ook gezegd hebben dat ik het jammer vind dat er wederom expliciet gekozen wordt voor investeringen op de lijn CS-Scheveningen. De rest van de stad mag wat de Partij voor de Dieren betreft ook wel eens die extra aandacht en een bijzondere investering verdienen. Gister nog bleek uit Engels onderzoek dat achterstandswijken mensen gelukkiger zijn als ze een boom kunnen zien. In andere woorden juist buiten de internationale zone is een groene leefomgeving van groot belang. Wat de Partij voor de Dieren betreft staat er dan ook in elke straat minstens 1 boom. En als dat vanwege ruimtegebrek echt niet kan, bijvoorbeeld in de smalle straatjes in de binnenstad, moet daar wat de Partij voor de Dieren betreft een andere groen zijn, bijvoorbeeld met hangende bloembakken aan lantarenpalen. Goed voor de biodiversiteit, het aanzicht van de stad en de leefbaarheid! En daarom wil ik het amendement 'groene basis op orde' in.

Dan het internationale park, uit de commissie bleek dat dit meer een naamswijziging is dan dat er daadwerkelijk wat gebeurd. Ik dacht dat er bedoeld werd dat de groen gebieden op elkaar werden aangesloten ten gunste van de biodiversiteit. Maar de wethouder bleek te bedoelen meer wandelpaden. Wat onder andere het einde van Zorgvliet zou betekenen. In de nota wordt voorgesteld deze toegankelijker te maken, meer bezoekers en meer toegangswegen. Voorzitter, dat betekend onherstelbare schade aan de historische muur rondom het landgoed en aan de kwetsbare natuur op het landgoed.

Nadat deze nota in de commissie is besproken, stond op 23 oktober in de Telegraaf het bericht, dat het ministerie van Financiën niets ziet in de openstelling van Zorgvliet. Ik hoor graag van de wethouder of de openstelling van dit park dan ook niet langer deel uit maakt van deze plannen. En zo niet, dan hoop ik dat het amendement dat hierover vanavond is ingediend het haalt.

Voorzitter, dat onder het uitgangspunt “groene stad aan zee” het investeren in de Scheveningse haven wordt genoemd terwijl er grote zorgen zijn over de effecten van de havenplannen op het naastgelegen natura 2000 gebied vindt ik onbegrijpelijk. Kan de wethouder mij vertellen op welke wijze die plannen bijdragen aan meer natuur in het Havengebied? En is hij bereid wethouder Norder aan te sporen om alsnog te zorgen dat het havengebied vergroend, door bijvoorbeeld de aanplant van bomen, of meer groenvoorzieningen?

Herinrichting Grote Marktstraat
Voorzitter, een balzaal met een dansvloer en kroonluchters. Dat is de visie van het college op de grote marktstraat. Het klinkt niet alleen duur, het is ook duur. Boven op de regulieren onderhoudskosten, komen nog structurele jaarlijkse kosten van meer dan 3 ton en dan komt daar nog eens het onderhoud van de verlichting bovenop.

En dat is er voor fietsers nog helemaal niets geregeld in dit plan. Er komt een notitie over fietsparkeren in de binnenstad en men mag in weekenden en op koopavonden het autoverkeer op de gedempte gracht/ gedempte burgwal trotseren. Daarom steunen wij ook van harte de motie van GL op dit punt.

Voorzitter, dan hebben wij tijdens de commissie vergadering ook nog gesproken over het gebrek aan groen in deze plannen. Het uitgangspunt van een lege zee van ruimte wordt door de plaatsing van twee gigantische driepoten al verwaterd en wat de Partij voor de Dieren betreft kunnen we dan ook wel ervoor zorgen dat er groen in de groet marktstraat is. De binnenstad is al zo versteend, dat we wat mij betreft overal groen meenemen als we toch gaan herinrichten. De wethouder wilde dit in het overleg wel meenemen, en als extra steun dien ik de volgende motie in:

Verzoekt het college om:
• Alsnog groenvoorzieningen op te nemen in de plannen voor de herinrichting van de Grote Marktstraat.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer