Bijdrage Raad - WMO


18 december 2014

Voorzitter,

Allereerst complimenten aan de wethouder en het ambtelijk apparaat voor de enorme inzet die zij plegen om de WMO in goede banen te leiden. De gemeente staat met haar rug tegen de muur, en moet in afzienbare tijd de transitie mogelijk maken met minder geld.

De Partij voor de Dieren is voorstander van de zorg dichter bij de mensen brengen, maar niet onder het mom van de drastische bezuinigingsmaatregelen. Met name ouderen, zieken, mensen met GGZ-problematiek en gehandicapten kunnen hier de dupe van worden.

In het beleidsplan en de verordening waarover we vanavond besluiten, ligt nog veel open. Worden mantelzorgers op de goede manier ondersteund en zijn er in een 24-uurs economie genoeg mantelzorgers die de taken aan kunnen? Welke mensen geraken tussen wal en schip? Wij zullen de uitwerking van het beleidsplan en de verordening kritisch blijven volgen. Ook dringen wij erop aan dat ook niet pas na een jaar, maar ook in de tussentijd goed wordt bijgestuurd. Graag een reactie van de wethouder op dit punt.

Voorzitter, ik heb nog twee bespreekpunten: preventie en privacy.

Voor de Partij voor de Dieren is preventie als het gaat om gezondheidszorg heel belangrijk. Voorkomen is beter dan genezen, daarom hechten wij bijvoorbeeld belang aan het stimuleren van een gezonde levensstijl. Ook de inzet van dieren door gekwalificeerde organisaties kan het welzijn en de gezondheid van mensen verbeteren. Om die reden onder andere heeft mijn fractie het initiatiefvoorstel DierENzorg ingediend, wat positief werd ontvangen door de commissie. Dit voorstel komt met een gewijzigd dictum naar de raad. Met DierENZorg wordt ook gestimuleerd dat een huisdier bij een cliënt kan blijven indien intramurale begeleiding nodig is, een mooi middel om eenzaamheid tegen te gaan.

De Partij voor de Dieren hecht ook veel waarde aan de privacy van burgers. De overheid heeft een belangrijke taak in het beschermen van persoonsgegevens en zeker medische gegevens. Den Haag is voorloper op privacy-gebied met betrekking tot de WMO, volgens een onderzoek van het NRC. Aangezien dit een kernpunt is in de decentralisaties, hadden wij verwacht, de verordening de privacybescherming van burgers was opgenomen. Kan de wethouder aangeven waarom daar niet voor gekozen is?

Voorzitter, wij volgen de uitwerking van de plannen kritisch en wensen de wethouder en alle mensen die inspanningen verlenen veel succes.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer