Bijdrage Spui­k­wartier


Cie Ruimte

11 juli 2018

Voorzitter,

Het Spuikwartier beloofde altijd al een bodemloze put te worden. En dat bleek ook. Het vorig college zorgde voor uitstel en hogere exploitatiekosten en het nieuwe college maakt het nog erger. Waar het vorige college stuurde op de eisen die vooraf waren meegegeven laat het nieuwe college dit varen en gaat allerlei extra zaken aan dit megalomane project toevoegen. Waarom, vraag ik aan de wethouder?

Voorzitter, de wethouder kiest nu om de bouwer niet aan zijn contract te houden en de overduidelijke chantage te belonen door 31 miljoen over te maken. Dit is toch te bizar voor woorden?

Voorzitter, ik dacht dat ik het nooit zou zeggen, maar met deze gang van zaken verlang ik op dit dossier terug naar het vorige college. De huidige wethouder strooit namelijk vooral geld en modder rond.

Voorzitter, deze hele gang van zaken roept ook allerlei andere vragen op. Helaas zijn die vaak ook niet fatsoenlijk in de technische vragenronde beantwoord. En dit dossier moet ook weer met stoom en kokend water worden doorgeduwd.

Allereerst wordt in het coalitieakkoord aangegeven dat de bouw conform de vastgestelde uitgangspunten en randvoorwaarden wordt afgerond. Erkend de wethouder dat hij met de extra eisen van dit uitgangspunt afwijkt?

Dan de ontwerpaanpassingen. Waarom zijn die aanpassingen zo belangrijk dat dit 20 miljoen extra kost? Begrijp ik het goed dat de 20 miljoen nog niet concreet is uitgewerkt met plannen? Waarom dan die 20 miljoen? En kan de wethouder aangeven wat de verschillende aanpassingen exact kosten? Nu worden voorbeelden genoemd en wordt deze vraag ook niet via de technische vragen beantwoord. De Partij voor de Dieren heeft de indruk dat dit megalomane project wordt opgeleukt met gouden kranen zonder dat er echt een onderbouwing hiervoor is. Erkend de wethouder dat zo’n lijstje zonder onderbouwing echt te weinig is voor een fatsoenlijk raadsvoorstel? Is de redelijkheid van deze kosten ook door een externe partij onderzocht?

Verder, voorzitter, begrijpt mijn fractie niet hoe opeens 20 miljoen gevonden is. Eerst was de kritiek op het vorig college dat er geen geld meer was en nu popt er opeens 20 miljoen op. Hoe kan dit? En waarom kiest het college om dit juist aan dit project te besteden en niet aan andere zaken? Waarom ziet het college een duurzaamheidsopgave als minder belangrijk dan de gouden kranen in het Spuikwartier?

Voorzitter, kan de wethouder aangeven hoe dit zich verhoud tot de aanbestedingsregels? Als een opdracht later wordt opgeplust is het een hele andere opdracht geworden.

Voorzitter, kan de wethouder daarnaast uitleggen welke conflicten nou precies met die aanvullende 8 miljoen zijn opgelost? Had de wethouder er geen vertrouwen in dat dit binnen de DBM-constructie kon worden opgelost? En hoe is dit bedrag vastgesteld? De zogeheten ‘package deal’ lijkt alles weg te hebben van handjeklap.

Tot slot voorzitter, de wethouder doet alsof alles koek en ei is, maar er staan best nog wat open einden. Of kuilen waar je niet moet invallen, om met de woorden van wethouder Guernaoui te spreken. Hoe zit het bijvoorbeeld met de grondexploitaite? Waarom kan niet transparant worden gemaakt of dit negatiever wordt? En hoe zit het met het bedrijfsplan? Verder is de sponsorbijdrage onzeker. Als dit niet wordt behaald dan kost het ons weer 5 miljoen.

Al met al lijkt het alsof de wethouder strooit met gratis cadeautjes; alleen moet de belastingbetaler die dan wel even betalen.