Bijdrage Spui­k­wartier


Raad

12 juli 2018

Voorzitter,

Het Spuiverraad. Dat is waar Groep de Mos de HSP continu van betichtte vorige periode. We zijn nu een verkiezing verder en nu doet GdM hetzelfde. Bakken met geld schuiven naar de projectontwikkelaar. En modder wordt naar andere partijen gegooid

Voorzitter, er wordt gedaan alsof er geen andere optie is. Dat is gewoon niet waar. We kunnen de miljoenen ook steken in het klimaatneutraal maken van Den Haag of in andere belangrijke uitdagingen van onze stad. Waarom zouden we dit gebouw opleuken, terwijl deze uitdagingen kampen met een tekort?

Terwijl het vorig college zorgde voor uitstel en hogere exploitatiekosten maakt het nieuwe college het erger. Voorzitter, mijn fractie is niet overtuigd dat de ontwerpaanpassingen van 20 miljoen echt nodig zijn en heeft daar ook de onderbouwing niet van gezien.

En ook die extra 11 miljoen voor het afkopen van de geschillen kan mijn fractie niet steunen. Mijn fractie begrijpt niet dat, terwijl de vorige wethouder de bouwer aan zijn contract hield, dit nu wordt losgelaten. Daarbij heeft die 31 miljoen meer weg van handjeklap dan van een zorgvuldig gewogen besluit. En dit op kosten van de belastingbetaler.

Verder, voorzitter, begrijpt mijn fractie niet hoe opeens 20 miljoen gevonden is. Eerst was de kritiek op het vorig college dat er geen geld meer was en nu popt er opeens 20 miljoen op. Het is mijn fractie onduidelijk hoe dit kan. Belangrijke projecten moesten wachten op het Enecogeld, maar 20 miljoen is wel opeens gevonden. Hoe kan dit? Waarom ziet het college een duurzaamheidsopgave als minder belangrijk dan de gouden kranen in het Spuikwartier?

Tot slot voorzitter, de wethouder schetst een rooskleurig beeld, maar er zijn genoeg open einden. Want, het bedrijfsplan, sponsorbedragen en grondexploitatie kan nog meer geld vergen. En daar moet de gemeente weer voor opdraaien. Wat staat ons nog te wachten aan tekorten die moeten worden aangevuld? En wanneer moeten we deze tekorten met geveinsde verbazing gadeslaan?