Bijdrage Stand van zaken Leer­lin­gen­vervoer


16 november 2023
De vele schrijnende voorbeelden van misstanden met het leerlingenvervoer zijn hier al heel vaak onderwerp van gesprek geweest en dit de eerste keer dat we echt actiepunten zien. Mijn partij is uiteraard blij dat er actie wordt ondernomen, maar heeft wel een aantal vragen over de uitvoering hiervan..We kunnen ons goed voorstellen dat Ouders/ vervzorgers die al vervelende ervaringen hebben met het vervoer van hun kind, flink wat vertrouwen hebben verloren in de gemeente en in de uitvoerende partij. Daarom is zorgvuldigheid en goede communicatie over veranderingen echt van groot belang.

Ik start daarom ook met de brief die vanuit de gemeente naar de gebruikers van het leerlingenvervoer is gegaan op 9 oktober. Ik lees hierin het volgende: Als er problemen zijn met het vervoer voor uw kind, begrijpen wij dat u zich zorgen maakt. Maar als u met veel emotie belt, kunnen onze medewerkers niet met u meedenken over de beste oplossing. Deel uw verhaal of uw zorgen dus met respect voor de ander. OP welke manier kunnen we u het beste helpen.

Mijn partij vind het in de betreffende situatie echt begrijpelijk dat ouders /verzorgers zich veel zorgen maken en daarnaast zijn deze veranderingen van invloed op het dagelijks leven van deze kinderen en hun ouders, dat daar emotie bij hoort vindt mijn partij begrijpelijk. Uiteraard snappen we dat medewerkers ook beschermd moeten worden, maar deze zin draagt wat ons betreft niet bij aan het herstel van vertrouwen. Graag een reactie van de wethouder.

Dan als vervolgvraag hierop, is er voldoende oog en aandacht voor de gebruikers bij het implementeren van deze acties, dus worden zij duidelijk geïnformeerd, mochten zich knelpunten voordoen bijvoorbeeld als ouders met werk in de knel komen wanneer hun kind bijvoorbeeld later wordt opgehaald? Dus is er ruimte voor maatwerk en gaat dit voldoende in samenwerking met ouders? Kan de wethouder dit bevestigen? Klankboordgroepen -> wat doe je als je niet tevreden bent.

Dan wanneer Noot ondanks gesprekken, afspraken, verbeterkansen nog steeds niet aan de verplichtingen kan voldoen is er nog de mogelijkheid om gebruik te maken van de wachtkamerovereenkomst. Er dient een redelijke (nader te bepalen) termijn afgesproken te worden over hoeveel tijd er is om de dienstverlening te verbeteren. De PvdD wil graag weten welke kaders we in dit het geval van de wachtkamerovereenkomst hanteren?


Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Beantwoording schriftelijke vragen inzake Algemeen en laagdrempelig meldpunt klachten WMO

Lees verder

Bijdrage Vaststellen programma arbeidsmigratie in goede banen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer