Bijdrage Vast­stellen programma arbeids­mi­gratie in goede banen


20 november 2023
Voorzitter,

De Partij voor de dieren vroeg vorig jaar de wethouder ook in Den Haag met een menswaardige en rechtvaardige aanpak te komen. we zijn dan ook blij dat deze integrale aanpak er nu is er zijn al veel vragen gesteld, dus ik focus me op een aantal punten.

Ik start met de rechten van arbeidsmigranten, er is al lang bekend dat hier nog te weinig kennis over is binnen betrokken organisaties waaronder ook de gemeente . Vorig jaar vroegen we de wethouder dan ook welke acties de wethouder onderneemt om de kennis te vergroten in de gemeentelijke organisatie met betrekking tot waar mensen recht op hebben. In de aanpak wordt wel genoemd dat wordt ingezet op het professionaliseren van hulpverleners, maar voordat dit plan is uitgewerkt zijn we ook weer even verder. Daarnaast wordt genoemd dat Den Haag afwacht op de rechten tool die wordt ontwikkeld door het ministerie van VWS. Maar wat wij willen weten is welke acties heeft de wethouder in de tussentijd genomen zodat mensen vandaag nog de hulp kunnen krijgen waar zij recht op hebben.

Dan de uitwerking van het aanpak. We willen daarbij benadrukken dat we het van belang achten dat er een brede groep aan betrokken organisaties uit de stad wordt meegenomen. Kan de wethouder bevestigen dat dit gebeurd. Daarnaast vinden we dat ook de mensen waarover we spreken moeten worden betrokken bij de uitwerking. Op welke wijze wil de wethouder hier invulling aan geven?

Dan nog een andere vraag We hebben vernomen dat de arbeidsmigranten die genoodzaakt zijn in een tent te overnachten op de Koekamp een brief van de gemeente hebben ontvangen, Daar stond onder andere in dat zij zich moeten melden bij het daklozenloket. Kan de wethouder toelichten op welke wijze deze mensen dan vervolgens worden geholpen?

Als afsluiting PvdD wil nogmaals benadrukken dat we het echt van groot belang achten dat arbeid migranten ook onafhankelijke cliëntondersteuning kunnen krijgen.

Tot zover.


Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Stand van zaken Leerlingenvervoer

Lees verder

Bijdrage Definitieve gunning ontwikkeling Noodzetel aan de Schedeldoekshaven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer