Bijdrage Beant­woording schrif­te­lijke vragen inzake Algemeen en laag­drem­pelig meldpunt klachten WMO


16 november 2023

Voorzitter,

We hebben hier vaker gesproken over de klachtenregelingen. De PvdD vindt het van groot belang dat klachtenregelingen toegankelijk zijn. Wij kennen ook de signalen dat er niet altijd duidelijk is waar je met een bepaalde klacht moet zijn, wat er vervolgens met een klacht wordt gedaan en dat er veel wegen zijn een klacht in te dienen, waardoor mensen van het kastje naar de muur kunnen worden gestuurd. Daarom de vraag aan de wethouder welke mogelijkheden ziet de wethouder om de bestaande klachtenregelingen te verbeteren? En kan Den Haag op de website ook vermelden naar de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen of advies te vragen bij het indienen van een klacht, dus noemen dat er onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar is bij servicepunt XL?