Bijdrage Tarief­voor­stellen


Raad

19 december 2019

Voorzitter,

Allereerst vinden we het vrij onzorgvuldig om zonder commissiebehandeling zulke belangrijke voorstellen er op het laatste moment doorheen te duwen.

De Partij voor de Dieren is tegen hondenbelasting en het wederom verhogen daarvan. Wat de PvdD betreft kun je geen belasting heffen op een levend wezen. Het geld komt daarbij gewoon in de grote ton met inkomsten en wordt niet aan honden besteed.

Verder begrijpen we de keuze om de toeristenbelasting te verhogen. Echter, we vinden het onrechtvaardig dat deze verhoging niet eerlijk wordt verdeeld. We begrijpen niet waarom het college niet kiest om net als in andere grote steden een percentage van de overnachtingsprijs te kiezen. Dit maakt het rechtvaardiger, zoals insprekers ook aangaven. Graag een reactie van het college.

We begrijpen verder de verhoging van de OZB. Het is niet gek dat andere gemeenten een hogere OZB hebben. Dit is om te zorgen voor de kwetsbaren. Wel vragen we ons af wat die verhoging betekent voor de toekomst. Gaan we het percentage OZB ook voor jaren die hierop volgen gelijk houden, zodat de OZB ook verder stijgt bij verhoging van de huizenprijzen?