Bijdrage Coali­tie­ak­koord


Raad

19 december 2019

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren heeft de afgelopen dagen zoek de verschillen gespeeld. De conclusie daarvan is dat het coalitieakkoord grotendeels hetzelfde is als het vorige alleen is de tekst wat minder leesbaar. Helaas missen wel veel groene aspecten in het akkoord.

Als positieve punten zien we dat er meer aandacht is voor integriteit, inclusiviteit en zorg. Echter, er zijn ook genoeg aandachtspunten. Zo staat er nog steeds een structurele zorgbezuiniging in de boeken die oploopt tot rond de 25 miljoen euro. Wij vinden het moeilijk voor te stellen dat kwetsbare jongeren en ouderen hier niks van zullen merken. Graag een reactie.

Daarnaast vindt er een aanzienlijke bezuiniging plaats op ambtenaren waardoor we ons afvragen hoe de ambities van de coalitie kunnen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld het sneller verstrekken van vergunningen of het aanpakken van armoede.

Voorzitter, het oude collegebeleid heeft vooral een rood sausje gekregen. Helaas is het groene sausje vergeten. En dit is een groot gemis. De passage over het beschermen van de schaarse vrije groene ruimte in woonwijken is verdwenen en ook de zin over fors meer straatbomen staat niet meer in het akkoord. Daarnaast wordt niet meer gesproken over natuurlijke beplanting en groene daken. Wij hopen dat dit geen voorbode is voor het verdwijnen van groen in de stad. Graag een reactie.

Dit was het uitgelezen moment om ecologische zones te verbeteren om de ecologische crisis aan te pakken En natuurgebieden te verbinden. Ook was nu de kans om echt de mobiliteitstransitie vorm te geven door koning auto in te perken.

Voorzitter, dan wil ik het hebben over dierenwelzijn. Het enige dat er in het coalitieakkoord staat over dierenwelzijn is letterlijk ‘in de nieuwe nota dierenwelzijn staat het welzijn van dieren in onze stad centraal’. Fijn dat de coalitie even uitlegt dat de nota dierenwelzijn over dierenwelzijn gaat, maar waar zijn de afspraken in het coalitieakkoord? Waar het vorige akkoord nog aangaf dat bij de inrichting van de stad rekening wordt gehouden met dieren en dat hard wordt opgetreden tegen verwaarlozing en mishandeling, is dit in het nieuwe akkoord verdwenen. Bovendien is het belang van vrijwilligers en het opvangen van dieren geschrapt. Waarom vraag ik aan de coalitie?

Bij duurzaamheid klinken de woorden soms wat positiever, maar ook hier is het nodige verdwenen. 18 miljoen euro aan Enecomiddelen die aan duurzaamheid zouden worden besteed zijn verdwenen. Waarom vraag ik aan de coalitie? Ook is de ambitie ten aanzien van het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed erg verslapt; zelfs gedecimeerd. Daartegenover staan ook goede punten, zoals het meer sturen op duurzaamheid bij inkoop, subsidies en bij verlichting. Allen langgekoesterde wensen van de Partij voor de Dieren.

Voorzitter, dan de bestuurscultuur en de uitgestoken hand van de coalitie richting de oppositie. Wij blijven niet weg bij debatten als we als grote winnaar niet worden uitgenodigd voor coalitiegesprekken, maar pakken de uitgestoken hand graag aan. Hopelijk betekent dit dat er echt sprake is van meer dualisme. De gang van zaken rond de Leiding door het Midden en het Enecodossier zijn voorbeelden hoe het niet moet. Ik hoor graag van de coalitie of zij dit ook zo ziet.

Rond integriteit hebben we ook onze zorgen. Integriteit beoefenen geldt niet alleen als het uitkomt of er tijd voor is. Wij begrijpen niet waarom dit deze keer fout is gegaan. Graag een reactie van de coalitie.

Afsluitend voorzitter, De Partij voor de Dieren steunde al grote delen van het vorige coalitieakkoord en dit geldt ook voor dit akkoord. We zijn blij dat de begroting van het vorige college van tafel is. Echter, of het college daadwerkelijk groene ambities heeft moet blijken. We hopen dat het omarmen van het klimaatpact ook daadwerkelijk het versneld uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen betekent.