Bijdrage Treublaan


30 maart 2023

Voorzitter,

De raad neemt in 2020 een motie aan, ondanks ontrading door het college, om minder groen te laten verdwijnen. Jaren doet het college er niks mee en komt met een plan waarin niks is veranderd en gaat er vanuit dat de nieuwe raad geen ruggengraat heeft.

Voorzitter, zo ga je niet met raadsmoties om. Aangezien niks is gedaan met de raadsopdracht de volgende motie:

Verzoekt het college:

  • de nodige stappen te zetten om het plan niet in de huidige vorm goed te keuren in lijn met de eerdere opdracht van de raad.