Bijdrage twee­mi­nu­ten­debat Bosjes van Poot


23 september 2010

Uit het Eikenstovenonderzoek op grond waarvan nu 12.500 m2 losloopgebied verboden wordt voor honden, komt het volgende naar voren:
- de eiken in de Bosjes van Poot lijken niet gevoelig voor directe schade door hondenurine,
- er is geen aanleiding te veronderstellen dat honden een directe bedreiging vormen voor de vitaliteit van de bomen,
- hondenpoep en urine hebben weliswaar een bemestend effect maar er zijn geen directe aanwijzingen dat dit ten nadele van de eiken is.

Ik vraag mij ten zeerste af of iemand acht heeft geslagen op dit rapport. Gezien de besluitvorming lijkt dat niet het geval te zijn. Ik vind dat schokkend.
Het onderliggende rapport geeft namelijk geen enkele aanleiding om dit gebied te sluiten voor honden.
Ik heb het ook al eerder gehad over het grote negatieve bij-effect van het weren van honden uit gebieden: Als honden geweerd worden zal een ander gebied een hogere druk ervaren. Dit geldt dus ook voor het overgebleven losloopgebied in de Bosjes van Poot.

Het besluit het eikenstovengebied te sluiten is als compromis uit de overleggroep Bosje van Poot komen te rollen. Men was bang dat, als niet enig accoord bereikt zou worden, de hele Bosjes van Poot gesloten zou worden voor honden.
Die angst is te begrijpen aangezien Den Haag letterlijk en figuurlijk smijt met gebiedsverboden voor honden, zonder aanleiding.

Nogmaals wij zijn de partij voor dieren, NATUUR en milieu. Honden en natuur bijten elkaar niet. Echter overal waar “te” voor staat is schadelijk. De gebiedsverboden voor honden zijn wat dat betreft schadelijk voor de natuurgebieden in Den Haag nu de druk op deze gebied door de verboden onevenredig groot is. Op grond van deze redenering dien ik de eerste motie “losloopgebied” in, waarin wij het college oproepen het gebied met de Eikenstoven als losloopgebied te handhaven.

De enige reden die de Raad kan hebben om hier niet mee in te stemmen zou erin gelegen kunnen zijn dat alles al bij de provincie ligt en dat intrekking geld zal gaan kosten. Spijt komt na de zonde. Men dient zorgvuldig om te gaan met gebiedsverboden. Die zorgvuldigheid heeft de gemeente in deze niet getoond ondanks de overlegprocedure.

De toenmalige wethouder heeft beloofd dat er gezocht moet worden naar compensatie. Een burger zou moeten kunnen vertrouwen op het woord van een wethouder. Er zijn voldoende gebieden waarin het gebiedsverbod voor honden zonder bezwaar kan worden opgeheven: Zuiderpark, Haagse Bos, Rode Kruisplantsoen etc. De tweede motie spreekt voor zich: belofte maakt schuld

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer