Bijdrage verkoop aandelen Eneco


Cie Bestuur

8 januari 2020

Voorzitter,

Het moge duidelijk zijn dat de Partij voor de Dieren tégen de verkoop van Eneco is. Zo verliezen we de sturing op de duurzame energietransitie. En het moge ook duidelijk zijn dat we het onverstandig vinden om het te gaan verkopen aan een moreel dubieus, bedrijf als Mitsubishi. Wij zijn niet overtuigd van de duurzame ambities van dit fossiele bedrijf dat de verwoesting van de aarde ziet als een verdienmodel. Dat de gemeente zich dan ook nog laat afschepen met duurzaamheidsafspraken die maar drie jaar gelden, getuigt van een bijzonder korte-termijn visie. Het hele punt van duurzaamheid, is dat het langdurig is. Drie jaar is niet langdurig.

Voorzitter, ik wil ook graag even terugkomen op een punt dat ik tijdens de vorige commissie ook maakte en Waal wij zojuist Neer over hebben Genootschap door inspreker Wagtendonk. Ik begrijp dat het niet voor iedereen voordehandliggend is om te denken aan de oorlogsmisdaden van Mitsubishi. Het is lang geleden. Toch staan hier in Den Haag nog iedere maand mensen te demonstreren bij de Japanse ambassade. Zij zijn het niet vergeten. Mitsubishi heeft op grote schaal Nederlandse krijgsgevangenen gebruikt in mijnen, scheepswerven en fabrieken voor oorlogsmateriaal. Velen hebben het niet overleefd.

Dat Eneco verkocht wordt aan Mitsubishi, is een klap in het gezicht van de overlevenden en hun nabestaanden.

Nu Den Haag aan de onderhandelingstafel zit bij de verkoop van Eneco, hebben we de kans om van Mitsubishi te vragen om excuses en compensatie voor wat hoe zij Nederlandse krijgsgevangenen hebben behandeld in de Tweede Wereldoorlog. In Amerika en China hebben zij het wel al gedaan, dus waarom niet hier? Graag een reactie van de wethouder. Mijn fractie zal deze oproep ook doen via een motie tijdens de raadsvergadering.

Vandaag hebben we het ook over de besteding van de Eneco-middelen. Wat gaat Den Haag doen als de enorme bak met geld binnenkomt? Een ruwe verdeling is al gemaakt, maar worden er ook al concretere plannen gemaakt? Wat zijn de eerste projecten waar het college aan zit te denken? Mijn fractie gaat er niet vanuit dat daar pas over nagedacht gaat worden zodra het geld op de rekening staat. Graag een reactie van de wethouder. In de brief over de beheersing staat ook dat de besluitvorming van grotere projecten - van meer dan € 2,5mln - via de raad zullen gaan.
Dit lijkt te impliceren dat kleinere projecten niet via de raad zullen gaan. Kan de wethouder dit toelichten? Komt er een uitgebreid bestedingsplan?